רשימת המקורות – עקרונות יסוד

  • חייבת להיות התאמה מלאה בין ההפניות בגוף הטקסט לבין הפריטים ברשימת המקורות
  • ישנם רכיבים קבועים ברשימת המקורות
  • ישנו סדר קבוע בין הרכיבים של רשימת המקורות
  • ברשימת המקורות הרכיבים עונים על ארבע שאלות הנוגעות לפרסום: מי, מתי, מה ומאיפה
  • נקודה תפריד בין כל רכיב לרכיב
  • פסיק או סוגריים יפרידו בין חלקים שונים באותו הרכיב

עקרונות הרישום ברשימת המקורות

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)