רישום המחברים ברשימת המקורות

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

רשימת המקורות נועדה לאפשר להגיע למקורות שאוזכרו בפרסום.

מרכיבי הרשומה נותנים תשובה לשאלות:

 • מי אחראי על הפריט? (מחבר)
 • מתי פורסם? (שנה או תאריך)
 • מה שם הפריט? (שם הספר, הפרק, המאמר…)
 • מאיפה ניתן לאחזר את הפריט? (הוצאת ספרים, כתובת באינטרנט, כתב עת)

מחבר אחד

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה.

 • שם המחבר בעברית: שם משפחה, פסיק ואות ראשונה של השם הפרטי עם גרש.
בריכטה, א' 
 • שם מחבר באנגלית (ושפות לטיניות): שם משפחה, פסיק והאות הראשונה של השם הפרטי נקודה.

.Booth, T

 • אם יש 2 שמות פרטיים בעברית יש לעשות גרשיים בין האותיות הראשונות של השמות הפרטיים.
עגנון, ש"י 
 • אם יש 2 שמות פרטיים (או שם אמצעי) באנגלית (ושפות לטיניות): יש לרשום נקודה ורווח בין השמות הפרטיים.

.Brown, L. S

 • המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה.

2 מחברים

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

 • בעברית וו החיבור מפריד בין שמות המחברים.

פרס, י' ויער-יוכטמן, א' 

 • באנגלית פסיק ו-& מפריד בין המחברים.

.Cohen, L. G., & Spenciner, L. J

 • אם יש למחבר 2 שמות פרטיים בעברית יש לעשות גרשיים בין האותיות הראשונות של השמות הפרטיים.
עגנון, ש"י 
 • אם יש למחבר 2 שמות פרטיים (או שם אמצעי) באנגלית (ושפות לטיניות): יש לרשום נקודה ורווח בין השמות הפרטיים.

.Brown, L. S

 • המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה.

3-20 מחברים

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

 • בעברית וו החיבור במחבר האחרון.

גוסטאפון, ג"מ, פיטרסת, ר"ס, קולברג, ל', בטלהיים, ב' וקניסטון, ק'

 • באנגלית פסיק ו-& לפני המחבר האחרון.
.Pratkanis, A. R., Brekler, S. J., & Greenwald, A. G
 • אם יש 2 שמות פרטיים בעברית יש לעשות גרשיים בין האותיות הראשונות של השמות הפרטיים.
עגנון, ש"י 
 • אם יש 2 שמות פרטיים (או שם אמצעי) באנגלית (ושפות לטיניות): יש לרשום נקודה ורווח בין השמות הפרטיים.

.Brown, L. S

 • המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה.

21 מחברים או יותר

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

 • לספרים עם 21 או יותר מחברים יש לרשום 19 מחברים שלוש נקודות והמחבר האחרון.
 • המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה.
אברהם, א', יצחק, ב', יעקב, ג', ישמעאל ד', דוד, ה', שלמה, ו', משה, ז', ראובן, ח', שמעון, ט', יהודה,
י', גד, ל', זבולון, כ', ישככר, מ', כהן, נ', לוי, ס', נפתלי, ע', דן, פ', מנשה, צ', אפרים, ק', … בנימין, ר'

 

Abraham, A., Issac,B. Jacobs, C., Ishmael, D., Moses, E., David, F. Solomon,
G., Cohen, H., Levi, I., Gad, J., Rueben, K., Simeon, L., Judah, M.,
Issachar, N., Aebulun, O., Dan, Q., Naphtali, R., Benjamin, S.,
.Ephraim, T., … Menashe, U

מחבר תאגיד, מוסד, ארגון, ועדה

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

 • יש לרשום כמחבר את השם המלא של הארגון ללא קיצורים ונקודה.
 • המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה.
הועדה הצבורית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונער במערכת החנוך בישראל.
American Psychological Association.

המחבר אינו ידוע

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

 • אין מחבר, יש לרשום תחילה את שם הספר, המאמר, הערך המילוני וכד' ואח"כ (השנה)
 • המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה.
המסע בתמונות אירופה
The Good Housekeeping illustrated book of child care: From newborn to preteen

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל     askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)