אזכור בגוף הטקסט

אזכור בגוף העבודה

 

 

 

 

 • יכלול את שם המשפחה של המחבר/ים ושנת הפרסום.
 • אלה הם המרכיבים הראשונים בכל רשומה ברשימת המקורות בסוף העבודה.

הפניה לפרסום עם מחבר אחד

הפניה בתוך הסוגריים:
(שפר, 2020) (Becker, 2020)

הפניה עם מחבר בגוף הטקסט ושנה בסוגריים:
שפר טוען במאמרו….. (2020).

הפניה עם המחבר בגוף הטקסט כאשר כותבים בעברית ומאזכרים מאמר באנגלית :

 • יש לרשום את שם המחבר בתעתיק עברי בטקסט ובסוגריים בשפת המקור

לפי התיאוריה של גרדנר (Gardner, 1992)…

 

הפניה לפרסומים עם 2 מחברים

 • יש לציין את שני המחברים בכל הופעה עם וו החיבור ביניהם.

(כהן ולוי, 2001) (Walker & Allen, 2004)

אזכור מקורות באנגלית

 • שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים.
 • בטקסט אפשר לכתוב בתעתיק עברי, בסוגריים יש לחזור על שם המשפחה בשפת המקור והשנה.

כתיבה באנגלית ואזכור באנגלית כאשר המחבר מופיע כחלק מהטקסט

 • בכתיבה באנגלית בגוף הטקסט יש לרשום and מחוץ לסוגריים ו-& בתוך הסוגריים בין המחברים
  שמות המשפחה של המחברים בגוף הטקסט והשנה בסוגריים.

.Allen and Walker in a recent study (2004)

שמות המשפחה של המחברים בסוגריים

(Walker & Allen)

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך בסוגריים.

הפניה לפרסומים עם 3 ויותר מחברים

 • יש לרשום תמיד רק את שם המשפחה הראשון בצירוף ואחרים

הפניה בתוך הסוגריים

(כהן ואחרים, 2020)

הפניה עם מחבר בגוף הטקסט ושנה בסוגריים

במחקרם של כהן ואחרים (2020),
….לפי התיאוריה של סמית (Smith et al., 2020)…

מקורות שמופיעים אך ורק בהפניה בגוף הטקסט ולא מופיעים ברשימת המקורות

תקשורת אישית:
תחת הקטגוריה הזאת נכללים כל המקורות שאינם ניתנים לאחזור: מסר מדוא"ל, צ'אט, ראיון אישי, שיחת טלפון, נאום חי (ללא הקלטה), שיעור הוא הרצאה (ללא הקלטה), מצגת משיעור שלא פורסם, תזכיר, מסר מקבוצת דיון ללא ארכיב וכד'.

(T. Nguyen, personal communication, February 24, 2020)

אתר אינטרנט שלם (ללא התיחסות לחלק מסוים):
יש לרשום בגוף הטקסט את הכתובת האתר בסוגריים.

דוגמה: …אתר הדיסלקטים בישראל מתאר את חווית האדם הדיסלקטי (http://www.dyslexia-il.co.il)

אין לרשום את האתר ברשימת המקורות בסוף העבודה.

מחבר ארגון או תאגיד

 • אזכור בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום, ללא קשר לסוג החומר: בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט

(שדולת הנשים בישראל, 2007)

(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2003)

 • אם לארגון יש קיצור מוכר אפשר להשתמש בו החל מהאזכור השני
 • באזכור הראשון רושמים את הקיצור בסוגריים מרובעים

אזכור ראשון
(World Health Organization [WHO], 2015)

אזכורים חוזרים
(WHO, 2015)

חסר מחבר, שנה

חסר מחבר

 • יש לרשום בגוף העבודה את מה שמופיע לראשונה ברשימה הביבליוגרפית (בד"כ הכותר) ובצירוף השנה
 • להשתמש במירכאות אם מדובר בפרק מספר או מאמר

(New Student Center”, 2002")

 • יש לכתוב בכתב נטוי אם מדובר בכותר של ספר או כתב עת

חסרה שנה

 • בעברית יש לרשום בסוגריים ל"ת קיצור של: ללא תאריך

כהן (ל"ת)

 • למקורות בלועזית יש לרשום n.d. קיצור של no date

Smith (n.d.)

 

אזכור של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים

 • באזכור של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים יש לציין את המקורות השונים בתוך סוגריים עם נקודה ופסיק בין המקורות.
  הסדר בין המקורות יהיה כפי שהם מופיעים ברשימת המקורות בסוף העבודה, כלומר אלפא-ביתי.

(אדם, 2005; תורן, 2010)

 • שני פרסומים או יותר של אותו המחבר/מחברים יופיעו לפי שנת ההוצאה שלהם (כרונולוגי עולה), פסיק יבדיל בין השנים של המאמרים השונים.

(כהן, 2001; כהן 2011)

 • מאמרים שטרם יצאו לאור (בדפוס) בסוף. שם המחבר/מחברים יופיע רק פעם אחת.

(אדם, 2001, בדפוס)

 • מאמרים של אותו המחבר מאותה השנה יופיעו עם סיומת אלפא-ביתית

(אדם, 2001א, 2001ב)

 • למאמרים ממחברים שונים שיש להם אותו שם משפחה יש להוסיף אות ראשונה של השם הפרטי

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

אזכור מחברים שונים בעלי שם משפחה זהה

 • אם ברשימה הביבליוגרפית קיימים שניים או יותר מחברים בעלי שם משפחה זהה, יש להוסיף לכל האזכורים בגוף הטקסט את האות הראשונה של שמו הפרטי, גם אם מדובר בשנות פרסום שונות.

האזכור יראה כך:

במחקרו של ח' כהן (2001) נמצאו…

….Among studies, we review M.A. Light (2008) and I. Light (2006)

הפניה למקור שניוני (מדרגה שניה) – מאמר שמוזכר/מצוטט במאמר שקראת

 • ברשימת המקורות יש לציין את הפרסום שניוני המאזכר/ מצטט בלבד.
 • בגוף העבודה יש לציין את המחברים והשנה של הפרסום הראשוני (המוזכר/מצוטט בפרסום שלא קראת) ושל הפרסום השניוני (שקראת).

במחקר של כהן (1970, כפי שצוטט אצל לוי, 2020)

במחקר של כהן (1970, כפי שמוזכר אצל לוי, 2020)

כאשר כותבים בעברית ומאזכרים מקור ראשוני באנגלית (שלא קראת) ממקור שניוני (שקראת) בעברית

נמצא מתאם לתוצאות המחקר (Lyon et al., 2014 כפי שמוזכר אצל כהן, 2020)….

כאשר כותבים בעברית ומאזכרים מקור ראשוני באנגלית (שלא קראת) ומקור שניוני (שקראת) באנגלית

במחקרים רבים נמצאו תוצאות דומות (Rabbit, 1982 as cited by Lyon et al., 2014)

 

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל askus@yvc.ac.il
________________________________________
מקורות
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)

 

  רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

  כל השדות הם שדות חובה

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ