השתלמות מוכרת בסיעוד בתחום הדרכה קלינית

מטרת הקורס: להכשיר אחים/יות מוסמכים/ות לעסוק בהדרכה קלינית בסיעוד. תכנית לימודים עיונית: 176 שעות תכנית לימודים קלינית: 124 שעות ההתנסות תיעשה במוסד בו עובדים בליווי מדריך קליני מורשה עם ניסיון של שנתיים לפחות אנו שמחים להודיעכם כי הקורס יפתח בתאריך 5 בינואר 2023  

סה"כ שעות לימוד: 300

משך הקורס: הלימודים יתקיימו במשך 8 חודשים.

יום הלימודים: יום חמישי בשבוע (ייתכנו שינויים במספר מועדים)

שעות הלימודים: 08:30-15:30

שכר לימוד: 3045 ש"ח בהתאם לחוזר מינהל הסיעוד

דמי הרשמה: 50 ש"ח

תחילת הרשמה: 1.8.2022

סיום ההרשמה: 15.09.2022

תנאי קבלה בהתאם להנחיות משרד הבריאות: תנאי קבלה לקורס הדרכה קלינית

תהליך ההרשמה:

רישום לקורס מתבצע באופן מקוון. עליכם למלא את טופס ההרשמה לקורס: טופס הרשמה להשתלמות מוכרת בהדרכה קלינית-האקדמית עמק יזרעאל2023

לאחר מילוי טופס ההרשמה תקבלו מייל שאליו עליכם להשיב בצירוף כל המסמכים הבאים:

  1. תצלום תעודת אח/ות מוסמך/ת
  2. תצלום תעודת תואר ראשון מוכר בסיעוד לצרכי שכר
  3. תצלום תעודת זהות על כל חלקיה
  4. תמונת פספורט אחת (ניתן לסרוק ולשלוח במייל או להביא ביום הראשון ללימודים)
  5. המלצה מהממונה (נספח מס' 1 הנמצא בהנחיות משרד הבריאות)

טופס המלצת ממונה

הסדר תשלום דמי טיפול והרשמה:
תשלום דמי טיפול והרשמה בסך של 50 ₪ מתבצע באתר המכללה בלבד בקישור: תשלום דמי טיפול והרשמה

לאחר מיון קבלה, מועמדים המתקבלים לקורס השתלמות מוכרת בסיעוד בתחום הדרכה קלינית, יקבלו קישור לתשלום שכר הלימוד באתר המכללה.

ניתן לשלם את שכר הלימוד בחלוקה של עד 4 תשלומים שווים או תשלום במסגרת קרדיט.

תשלום שכר הלימוד מתבצע לפני פתיחת הקורס.

לתשומת ליבך – כאן ניתן לצפות בתקנון שכר הלימוד.

החלטה סופית על קבלת המועמד תתקבל ע"י ועדה מטעם החוג לסיעוד והודעה על

קבלה / אי קבלה לקורס תישלח בדוא"ל עד שבועיים מפתיחת הקורס.

לומדים אשר יעמדו בכל דרישות הקורס יהיו זכאים לגשת למבחן הממשלתי במועד שייקבע על ידי מינהל הסיעוד.

*לשאלות נוספות ניתן לפנות למרכזת הקורס, גב' ענבל בן-עמי

בדוא"ל inbalbe@yvc.ac.il או בטל': 04-6423636

 

יש להביא ביום הראשון ללימודים את התעודות המקוריות לאישורן,

ללא אישור התעודות לא ניתן להתחיל את הלימודים.

מספר המקומות מוגבל, פתיחת הקורס מותנית במספר המתקבלים.

 

בברכה,

גב' בסקין אירנה, ראש היחידה להכשרה קלינית החוג לסיעוד גב'

ענבל בן עמי, מרכזת הקורס