פורמט, ארגון וסידור רשימת המקורות

פורמט, ארגון וסידור רשימת המקורות

פורמט רשימת המקורות

 • כותבים בפונט אריאל 11 או Times New Roman 12
 • ברווח כפול בהזחה (פסקה תלויה) של 1.25 ס"מ

בכתיבה במעבד התמלילים וורד:  בוחרים פסקה 

ישור לפי השפה

כיוון לפי השפה

כניסה: מיוחד –  תלוי

פורמט הרשימה הביבליוגרפית

 • למקורות בעברית: ישור לימין וכיוון מימין לשמאל
 • למקורות בשפות לטיניות: ישור לשמאל וכיוון משמאל לימין

ארגון רשימת המקורות

 • רשימת המקורות תתחיל בעמוד נפרד
 • אין למספר את המקורות
 • מקורות בשפה העברית יכתבו בנפרד ממקורות בשפה האנגלית ויקדימו אותם
 • ארגון הפריטים ייעשה לפי סדר האלף-בית של שם המשפחה של המחבר הראשון
 • אם יש שני מחברים ששם משפחתם מתחיל באותה אות יש לערוך אותם לפי הסדר הפנימי, כלומר לפי האות השנייה של שם המשפחה וכך הלאה

פריטים שונים של מחבר אחד מסודרים לפי שנת הפרסום (מהקודמת למאוחרת)

 • פריט שנכתב רק על ידי המחבר עצמו (ללא שותפים) יקדים פריטים שנכתבו על ידי המחבר ביחד עם כותבים נוספים
 • פריטים של מחבר מסוים ומחברים נוספים, יסודרו לפי האלף-בית של שם המשפחה של המחבר השני וכך הלאה
 • פריטים עם אותם מחברים באותו סדר, מסודרים לפי שנת הפרסום
 • מקורות שנכתבו על ידי אותו מחבר/ים באותה שנת פרסום מסודרים על פי האלף-בית של הכותרת.
 • אם מופיעים בחיבור שני פרסומים או יותר של אותו מחבר מאותה שנה, יש להוסיף ליד השנה של הפרסום הראשון את האות א (בעברית) או a (באנגלית), ואת האות ב (בעברית) או b (באנגלית) ליד השנה של הפרסום השני וכך הלאה (בנימיני, 1995א) (כהן, 2007ב)
 • סידור פריטים של מחברים עם שם משפחה זהה ושם פרטי שונה ירשם לפי האות הראשונה של השם הפרטי

 • עבודות ללא מחבר או אם מחבר תאגיד (למשל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ה- APA) ישולבו ברשימת המקורות על פי המילה המשמעותית הראשונה של השם ("הא הידיעה" בעברית/אנגלית אינה נחשבת). למשל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תופיע באות למ"ד ולא באות ה"א.

 • בכתיבת המקור יש לכתוב שם מלא וללא קיצורים, למשל: American Psychological Association ולא APA

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל    askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)