סגל החוג לפסיכולוגיה

סגל מנהלי

חזרה לעמוד תואר

גב' מלי שליט

מרכזת החוג

04-6423611

א'-ה' 10:00-12:30

אנדריאנה סימנוביץ'

מזכירת החוג

04-6423611

ד"ר אוהד מרכוס

יועץ לענייני סטודנטים

ג' 12:00-14:00

סגל בכיר

ד"ר אלקלעי שרית

ד"ר אלקלעי שרית

מרצה בכיר

ד"ר הדר-שובל דורית

ד"ר הדר-שובל דורית

מרצה בכיר

ד"ר זרייק גדיר

ד"ר זרייק גדיר

מרצה בכיר

פרופ' חיימוב איריס

פרופ' חיימוב איריס

פרופסור מן המנין

ד"ר כהן עמי

ד"ר כהן עמי

מרצה בכיר

פרופ' לופי דובי

פרופ' לופי דובי

פרופסור חבר (אמריטוס)

ד"ר מרכוס אוהד

ד"ר מרכוס אוהד

מרצה בכיר - דרגה מוצעת

ד"ר קלאי ערבה

ד"ר קלאי ערבה

מרצה בכיר

פרופ' רובין שמשון

פרופ' רובין שמשון

פרופסור מן המנין - מומחה

סגל עמית

מר אסרף כפיר

מר אסרף כפיר

סגל עמית - תרגול

מר צרפתי אורי

מר צרפתי אורי

סגל עמית - תרגול

מורה מן החוץ

גב' אגסי עדן

גב' אגסי עדן

מורה מן החוץ העוסק בתרגול

מר אייזנשטיין שחר

מר אייזנשטיין שחר

מורה מן החוץ העוסק בתרגול

ד"ר אליוסף זוהר

ד"ר אליוסף זוהר

מורה מן החוץ ב'

מר אנדריאנוב קונסטנטין

מר אנדריאנוב קונסטנטין

מורה מן החוץ ב'

ד"ר ארנון צחי

ד"ר ארנון צחי

מורה מן החוץ ב'

גב' גרוסבאום נעמה

גב' גרוסבאום נעמה

מורה מן החוץ העוסק בתרגול

ד"ר דאוד דאוד

ד"ר דאוד דאוד

מורה מן החוץ ב'

גב' יפרח יובל

גב' יפרח יובל

מורה מן החוץ העוסק בתרגול

ד"ר מרכוס אוהד

ד"ר מרכוס אוהד

מורה מן החוץ ב'

גב' עוסמאן זינב

גב' עוסמאן זינב

מורה מן החוץ העוסק בתרגול

גב' עזאם טניה

גב' עזאם טניה

מורה מן החוץ א'

ד"ר רז אלון

ד"ר רז אלון

מורה מן החוץ ב'

  רוצה לקבל שיחה מיועץ.ת הלימודים שלנו?

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ