סגל החוג לפסיכולוגיה

סגל מנהלי

חזרה לעמוד תואר

גב' מלי שליט

מרכזת החוג

04-6423611

א'-ה' 10:00-12:30

אנדריאנה סימנוביץ'

מזכירת החוג

04-6423611

ד"ר אוהד מרכוס

יועץ לענייני סטודנטים

ג' 12:00-14:00

סגל בכיר

ד"ר אלקלעי שרית

ד"ר אלקלעי שרית

מרצה

ד"ר הדר-שובל דורית

ד"ר הדר-שובל דורית

מרצה בכיר

ד"ר זרייק גדיר

ד"ר זרייק גדיר

מרצה

פרופ' חיימוב איריס

פרופ' חיימוב איריס

פרופסור מן המנין

ד"ר כהן עמי

ד"ר כהן עמי

מרצה בכיר

פרופ' לופי דובי

פרופ' לופי דובי

פרופסור חבר (אמריטוס)

ד"ר קלאי ערבה

ד"ר קלאי ערבה

מרצה בכיר

פרופ' רובין שמשון

פרופ' רובין שמשון

פרופסור מן המנין - מומחה

סגל עמית

גב' אהרן ברקאי גילי

גב' אהרן ברקאי גילי

סגל עמית - תרגול

מר אסרף כפיר

מר אסרף כפיר

סגל עמית - תרגול

ד"ר הוכמיץ אילנית

ד"ר הוכמיץ אילנית

סגל עמית ב'

מר צרפתי אורי

מר צרפתי אורי

סגל עמית - תרגול

מורה מן החוץ

גב' אגסי עדן

גב' אגסי עדן

מורה מן החוץ העוסק בתרגול

ד"ר אליוסף זוהר

ד"ר אליוסף זוהר

מורה מן החוץ ב'

גב' גרוסבאום נעמה

גב' גרוסבאום נעמה

מורה מן החוץ העוסק בתרגול

ד"ר מרכוס אוהד

ד"ר מרכוס אוהד

מורה מן החוץ ב'

גב' עזאם טניה

גב' עזאם טניה

מורה מן החוץ א'

ד"ר רז אלון

ד"ר רז אלון

מורה מן החוץ ב'

  רוצה לקבל שיחה מיועץ.ת הלימודים שלנו?

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ