הרשמה מקוונת לתואר שני

מועמדים יקרים,

אנו מברכים אתכם על החלטתכם להרשם ללימודים לתואר שני במכללה האקדמית עמק יזרעאל.

טופס ההרשמה המקוון 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה לכלל החוגים לתואר שני תחל ב- 15.01.24
ותסתיים ב- 31.05.24  בכלל החוגים לתואר שני

שנה"ל תשפ"ה  תיפתח בתאריך 03.11.24 

חוגי הלימוד לתואר שני – 

תואר שני (M.A) בייעוץ חינוכי מיקוד בהנחיית קבוצות (קיימת אפשרות למסלול תזה)

תואר שני (M.A) בפיתוח וייעוץ ארגוני (קיימת אפשרות למסלול תזה) 

תואר שני (.M.H.A) במנהל מערכות בריאות 

תואר שני (M.A) בסיעוד – מגמת מנהיגות קלינית 

תואר שני (M.A) בגרונטולוגיה קהילתית* 

תואר שני (M.A) במינהל ומדיניות ציבורית 

תואר שני (M.A) בפסיכולוגיה חינוכית (קיימת אפשרות למסלול תזה)

תואר שני (M.A) בפסיכולוגיה רפואית 

לקביעת פגישת ייעוץ אנא פנו למרכז המידע בטלפון: 8166* או השאירו פרטים באתר המכללה. 

אנו ממליצים לבצע הרשמה לאחר מתן ייעוץ על ידי יועצי מרכז יעוץ והרשמה של המכללה (דמי הטיפול וההרשמה אינם מוחזרים).

לנרשמים במסגרת "קמפיין יום פתוח" בין התאריכים 1.5.24-30.05.24 יינתן החזר מלא של דמי טיפול והרשמה עבור המתקבלים המתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ה ההחזר יינתן כקיזוז מתשלום שכר הלימוד. למען הסר ספק, דמי טיפול והרשמה לא יוחזרו לנדחים בוועדת קבלה / וועדת חריגים או למועמדים אשר יבטלו את הרשמתם.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לסיים או להאריך את תקופת ההרשמה בכל אחד מהחוגים.

אופן ההרשמה למכללה:

הרשמה ותשלום דמי טיפול והרשמה דרך האתר
א. לנוחיותכם, ניתן להירשם ישירות דרך אתר האינטרנט.
ב. את דמי הטיפול וההרשמה אפשר לשלם באמצעות כרטיס אשראי במערכת מאובטחת.
ג. לאחר מילוי הפרטים ותשלום דמי ההרשמה, תתקבל הודעה המאשרת את ההרשמה בצירוף אסמכתא (יש לשמור אישור זה בצירוף מספר האסמכתא). קבלה על תשלום תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המועמדים.
ד. רק לאחר קליטת הנתונים במדור שכר לימוד ובמרכז יעוץ והרשמה, מסתיים תהליך ההרשמה למכללה ותישלח לביתכם הודעה המאמתת את פרטי ההרשמה.

 

תהליך הרישום ומסמכים שיש להציג למועמדים שנרשמו:

  1. אנא מלאו את הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה המקוון.
  2. עליך להציג המלצות ממרצים ו/או אנשי מקצוע המכירים את יכולתך, כישוריך ותפקודך בלימודים ובעבודה . טופסי ההמלצה הינם מקוונים ומגיעים ישירות מהממליץ למרכז יעוץ והרשמה, אנא בחר בטופס ההמלצה הרלוונטי לתוכנית אליה נרשמת, ראה מטה את הרשימה המלאה של הטפסים  (זכור! המכללה שומרת לעצמה את הזכות לוודא כי ההמלצה אכן נשלחה על ידי הממליץ שצוין על ידך.במקרה בו יתברר כי טופס ההמלצה לא נשלח ע"י הממליץ כפי שהוצהר,עלול הדבר להוות עבירה משמעתית בהתאם לתקנון משמעת הסטודנטים)    בחוגים בהם אין טופסי המלצה אין צורך למלא אלא רק לרשום את שמות הממליצים בשאלון המקוון במקום המיועד לכך).
  3. פרטים נוספים – עליך למלא את השאלון המצורף לטופס ההרשמה (אם רלוונטי לתוכנית הלימודים שאליה נרשמת).
  4. בחוג לפסיכולוגיה חינוכית עליך לצרף בנוסף לקו"ח תיאור עצמי (עד 3 עמודים).
  5. גיליון ציונים מלא וחתום של התואר הראשון.
  6. תעודת סיום של התואר הראשון, או לחילופין, אישור זכאות לתואר ראשון.
  7. תמונת דרכון.
  8. מסמכים נוספים המעידים על השכלתך האקדמית.

 

הכתובת למשלוח:

מרכז יעוץ והרשמה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ד.נ. יזרעאל מיקוד: 1930600

 

נשמח לראותכם בין תלמידי המכללה.
בהצלחה!
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 

 

טפסים להורדה/מילוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה – כמקובל בתוכניות לימוד חדשות.