שכר דירה – מעונות הסטודנטים

לפניכם הסכם מגורים ותקנון שכר דירה למעונות הסטודנטים:

  • תשלומי שכר דירה במעונות הסטודנטים מתבצעים בהוראת קבע בלבד.
  • אנא תשומת ליבך להסכם ולתקנון שכר דירה מעונות הסטודנטים המפורסם באתר המכללה.
  • דיירי מעונות הסטודנטים זכאים לתו חניה שנתי למעונות הסטודנטים.

    רוצה לקבל שיחה מיועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ