שרותים לסגל האקדמי

חברי הסגל האקדמי מוזמנים להמליץ על פריטים חדשים להעשרת אוסף הספריה.
נא לפנות למנהלת הספריה, אולגה מרזין

חברי הסגל האקדמי הרוצים להזמין פרסומים מספריות אחרות בהשאלה בין ספריתית מוזמנים לפנות באמצעות מילוי הטופס המקוון

בכל הנוגע לטפול בחומרים של קורסים נא לפנות לעולא עזאיזה.

הספריה מציעה שירותי יעץ לחברי הסגל האקדמי.
חברי סגל המעונינים בעזרה בחיפושי חומר, יצירת פרופיל אישי והתראות (alerts) על פרסומים חדשים בנושאים המענינים אותם נא לפנות לשירי ברגר.

להזמנת הדרכות לסטודנטים במסגרת קורסים וסמינריונים: נא לפנות לשירי ברגר.

איש קשר עם רשות המחקר ולהדרכה אישית בתוכנת Mendeley לניהול חומרי מחקר ואזכורים ביבליוגרפיים: נא לפנות לאיריס פרחי לוי.