היחידה למעורבות חברתית

היחידה למעורבות חברתית הפועלת במסגרת משרד דיקן הסטודנטים, מפעילה תוכניות בעלות ערך אישי וחברתי בקהילה, המשלבות סטודנטים בעשייה חברתית ומקנות מלגות ללימודים או נקודות זכות אקדמיות.

מידע על מעורבות חברתית

מורן בר טל – רכזת מעורבות חברתית

טלפון: 04-6423599 דוא"ל: moranbt@yvc.ac.il