צוות מנהל סטודנטים

  • נטי אמדורסקי – ע' ראש מנהל תלמידים ורכזת מדור חדרים וציוד לימודי
  • רוית לוי – מנהלת מרכז יעוץ והרשמה
  • ליאת יוסף – מנהלת מדור בחינות וציונים
  • אתי גמליאל – מנהלת מדור אישורים ובוגרים

    רוצה לקבל שיחה מיועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ