ויתור על חברות באגודת הסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ד