קידום סטודנטים.ות עולים.ות

אנו עובדים בשיתוף עם המנהל לסטודנטים עולים של משרד העלייה והקליטה.

המינהל מעניק מלגות שכר לימוד לאורך כל שנות התואר, מקיים תוכניות קליטה קדם אקדמיות,
מפעיל שירות מקצועי לייעוץ אישי בבחירת מסלול לימודים ומגוון רחב של תוכניות לליווי חברתי, אישי,
אקדמי ופעילות חברתית והתנדבותית לשילוב בחברה.

לאתר לחצו כאן >>

למיצוי זכויות ניתן לפנות לרכזת, גב' מעיין אדלשטיין,
טל' 04-6423682, דוא"ל maayane@yvc.ac.il
בית הסטודנט, בניין 6, קומה 2, חדר 6214