התאמות בבחינות

הגשת בקשה להתאמות

מועדי הגשת מסמכים
כדי לבדוק זכאות להתאמות בבחינות יש להגיש בקשה בצירוף מסמכים (לינק לעמוד 5) מיד עם הקבלה ללימודים ועד חודש מתחילת שנת הלימודים או הסמסטר הראשון ללימודים. הגשה מאוחרת יותר עשויה למנוע מהסטודנט קבלת התאמות למועד המבחנים של הסמסטר המבוקש. את המסמכים יש להגיש דרך תחנת המידע >> דקנט הסטודנטים >> סיוע ונגישות.

לבקשה להתאמות בגין לקות למידה

המאבחן הוא "מאבחן מוכר" כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008.

האבחון הוא "אבחון מוכר" כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008.

האבחון נערך, ככל שניתן, בשפת האם של המאובחן.

על האבחון להיערך לכל הפחות כשהמאובחן הינו בן 16.

לחידוש אבחון 

לחידוש אבחון 

הסבר בדבר יישום התאמות

    רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

    כל השדות הם שדות חובה

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ