שכר לימוד – המסלול האקדמי

שכר הלימוד באקדמית עמק יזרעאל למסלול האקדמי הינו שכר לימוד אוניברסיטאי.

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד נקבע בהתאם להחלטות הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

שכר הלימוד אינו כולל תשלומים נלווים, ואינו כולל לימודי אנגלית/עברית או קורסי תגבור במידת הצורך.

האקדמית עמק יזרעאל מוכרת לצורך זכאות להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לתקנות קליטת חיילים משוחררים.

 

תקנון שכר לימוד
לפניכם תקנוני שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד.
התקנון מכיל מידע אודות חישוב שכר לימוד, ביטול הרשמה והפסקת לימודים.

 

הודעות

 • בניית מערכת לימודים שנתית מלאה מראש:
  לקראת רישום לקורסים לשנת הלימודים תשפ"ד, אנו ממליצים, במידת האפשר, לבנות מערכת לימודים שנתית מלאה מראש.
  מערכת לימודים שנתית מלאה מראש תאפשר לסטודנטים הלומדים שנה א' והזכאים להחזר תשלום שכר לימוד על פי חוק לקליטת חיילים משוחררים ליהנות ממלוא ההחזר.
 • סטודנט המשלם באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים, עליו לפנות באמצעות תחנת מידע אישית למדור שכר לימוד להזנת שובר. השובר יוזן ע"י מדור שכר לימוד בתחנת מידע אישית > שכר לימוד ותשלומים > תשלום שוברים > תשלום באמצעות פיקדון צבאי המוביל לאזור האישי באתר של הקרן לחיילים משוחררים.
 • תשלומי שכר הלימוד מתחלקים על פני שבעה תשלומים לתוכנית מלאה
  ועל פני חמישה תשלומים לתוכנית מלאה לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר אביב.
 • תשלום שכר לימוד, תשלום קורסי אנגלית/ עברית, תשלום מעונות הסטודנטים, תשלומים שונים מתבצעים באמצעות הוראת קבע בלבד.
 • אנא תשומת לבך לתקנון שכר הלימוד המפורסם באתר המכללה.
 • הנפקת אישור גובה שכר לימוד ותשלומים באמצעות תחנת המידע האישית > הגשת בקשות > הזמנת מסמכים.
 • ניתן להודיע על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או על שירותי הרווחה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל רק עד יום פתיחת שנת הלימודים בלבד.
  דיווח על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או על שירותי הרווחה לשנת הלימודים תשפ"ד יתבצע באמצעות מילוי טופס מקוון הנמצא באתר המכללה > שכ"ל > שכר לימוד לסטודנטים במסלול האקדמי.

לינק לתשלום

תשלומים שונים לסטודנטים ממסלול אקדמי

תשלומים שונים לתלמידי המרכז ללימודים קדם אקדמיים

תשלומים שונים לתלמידי היחידה ללימודי חוץ והמשך

תשלומים כלליים/שונות

 

 

 

 

  רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

  כל השדות הם שדות חובה

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ