מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

בריאות, בריאות נפש ושיקום

בריאות  
השרות הסוציאלי במערכת הבריאות מהווה חלק בלתי נפרד מהטיפול הרפואי הניתן לחולה. התפיסה היא כי למחלה השלכות פסיכוסוציאליות על החולה ועל משפחתו וכי למצוקה רגשית עשויה להיות השלכה על תהליך הריפוי מהמחלה של החולה. מטרת המענה הסוציאלי היא לסייע בהתמודדות האישית של החולה ומשפחתו עם מצבי משבר ושינוי, תוך גיוס כוחות אישיים ומשפחתיים. בנוסף מצבי חולי דורשים התארגנות מחדש בתחומים תעסוקתיים, כלכליים, חברתיים, אזרחיים ונוספים, אשר השרות הסוציאלי מנגיש המידע עליהם, מסייע בהסדרתם ומקשר את החולה ומשפחתו עם שירותים וגורמים בקהילה על מנת להבטיח רצף טיפולי.

סוגי שירותים לדוגמא: בתי חולים, מרפאות קהילתיות.

בריאות הנפש העבודה בתחום בריאות הנפש עוסקת בעיקר בליווי מתמודדי נפש ומשפחותיהם וסיוע להשבחת רווחת חייהם בתחומי החיים השונים. זאת בשותפות עם ארגונים שונים בקהילה הפועלים בתחום השקום התעסוקתי, החברתי והנפשי של האדם המתמודד.

סוגי שירותים לדוגמא: מרפאות לבריאות נפש בבתי חולים, מרפאות קהילתיות לבריאות נפש, מחלקות פסיכיאטריות בתוך בתי חולים כלליים, טיפול באנשים עם פיגור ומשפחותיהם

שיקום תחום השיקום עוסק בהקניית ידע יישומי, כלים ומיומנויות  לעבודה סוציאלית בתחומי המוגבלות .התחום מאפשר היכרות עם נושא הנכויות ועם מגוון הגישות הטיפוליות הקיימות לעבודה עם אנשים עם מוגבלות כדי לאפשר את השתלבותם בחברה באופן מיטבי, תוך יצירת תנאים מתאימים למיצוי מלא של כלל זכויותיהם האזרחיות והחברתיות.

סוגי שירותים: מרכזי שיקום, קהילה תומכת, דיור מוגן. ליווי ושיקום אסירים

Secured By miniOrange