אור בן שלום | עזיבת מדריכים בפנימיות טיפוליות

עבודת מחקר העוסקת בהשפעות עזיבת מדריכים על החניכים בפנימיות טיפוליות.

עבודת המחקר של אור עוסקת בבחינת ההשלכות השונות של עזיבת מדריכים בפנימיות טיפוליות בהקשר של השפעתן על החניכים בפנימיות אלו.

עבודת המחקר של אור בוחנת כיצד עזיבת מדריכים בפנימיות טיפוליות משפיעה על החניכים אשר נשארים "מאחור". עזיבת מדריכים לאחר זמן קצר היא בעיה מוכרת בעולם בכלל ובארץ בפרט. הקשר של מדריך-חניך צמוד וחשוב לתהליך הטיפולי שהחניך עובר. פגיעה ברצף הטיפולי עלולה לגרום לעיכוב ולפגיעה בתהליך, עם זאת נושא השפעות עזיבת המדריכים על החניכים בפנימיות טיפוליות כמעט ולא נחקר. על כן, מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעשיר את הידע המחקרי בנושא זה ולאפשר בניית כלים אמפיריים למדידה למחקרי המשך על סמך הממצאים.

מנחה הפרויקט: ד"ר ציון ברנץ.

אור במייל: or.bensh@gmail.com