"אתה לא נשמע רוסי" | סאני זילברמן

עבודת מחקר בנושא סטריאוטיפים כלפי יוצאי ברית המועצות לשעבר בישראל.

עבודת המחקר של סאני עוסקת בבחינת השפעתם של מבטא ורמז מטרים על עירור סטריאוטיפים אודות יוצאי ברית המועצות לשעבר בישראל. עבודת המחקר של סאני עוסק בבחינת השפעתם של מבטא ומידע מקדים על עירור סטריאוטיפים אודות יוצאי ברית המועצות לשעבר בישראל בקרב ישראלים. האוכלוסייה הישראלית תופסת את העולים מברית המועצות לשעבר כמשכילים והישגיים מחד, וכאנשים קרים ולא ידידותיים מאידך. ייתכן כי המבטא המאפיין חלק מקבוצת עולים זו, או הידיעה שהאדם העומד לפנינו משתייך לקבוצה זו, מעוררים סטריאוטיפים המקרבים את האוכלוסייה הוותיקים לאוכלוסיית העולים בהיבטים מסוימים, ומרחיקים אותה בהיבטים אחרים. מטרת המחקר הייתה לבחון האם משתנים אלו אכן מעוררים סטריאוטיפים חברתיים והישגיים, וכיצד עירור זה משפיע על אופן שילובה של קבוצה זו בחברה הישראלית.

מנחה הפרויקט: פרופ' אוהד שפסנוול.

סאני במייל: zilberman4055@gmail.com