דניאל בינדמן | החברה האזרחית וחקיקה אקולוגית בישראל

עבודת המחקר עוסקת בהשפעתה של החברה האזרחית על גיבושם של הסכמים בין־לאומיים בנושא סביבה, ועל השפעת המשתנים הללו על חקיקה אקולוגית בישראל

משחר ההיסטוריה, החברה האזרחית דאגה לעצמה כקהילה ולפרטים המרכיבים אותה. המודעות הסביבתית והנזקים שהאדם עלול לגרום לסביבה, הפכה לחקיקה ולהסכמים בין־לאומיים בין מדינות. חברות שונות נושאות באחריות עמוקה לייצור אקולוגי, שכן הוא משפיע במישרין על קיימות סביבתית. מגמות שינוי בתחומים אלו מצביעות על מודעות העולם לסכנה שבהתחממות הגלובלית וההתחייבויות לשמור עליו. נמצא כי גורמים בחברה האזרחית הניעו שינוי פרדיגמטי לעבר מסגרת משפטית מודעת יותר מבחינה אקולוגית. השפעתה של החברה האזרחית על חקיקה סביבתית היא עדות מובהקת לכוחן של פעולות קולקטיביות ומעורבויות אזרחיות בשמירה על הסביבה ועל כדור הארץ. באמצעות הסברה, ליטיגציה, מחקר והתגייסות ציבורית, החברה האזרחית הותירה חותם בל יימחה על המסגרות המשפטיות השולטות בהגנה על הסביבה.
מנחה הפרויקט: ד"ר דוד מקלברג
דניאל במייל: bindmanndaniel@gmail.com