יוני גרין | סטרס וקוגניציה חברתית

עבודת מחקר העוסקת בהשפעת ההבדל בין המינים על הטיה לטובת העצמי תחת סטרס.

עבודת המחקר של יוני עוסקת בהשפעת חשיפה לסטרס אקוטי על ביצוע הטיה לטובת העצמי בקרב גברים ונשים. עבודת המחקר של יוני עוסקת בבחינת ההשפעה המשולבת של מין וסטרס על ביצוע הטיה לטובת העצמי. הטיה לטובת העצמי מתייחסת לנטייה לייחס תוצאות שליליות לגורמים חיצוניים ותוצאות חיוביות לגורמים פנימיים. הטיה זו פועלת כמגננה אוטומטית לשימור תפיסות עצמיות חיוביות. סטרס היא תגובה אוטונומית, אשר מתעוררת כאשר אנו נחשפים לגירוי המאיים על רווחתינו הפיזית או הנפשית. תגובת הסטרס מערבת מספר מערכות פיזיולוגיות, אשר מסייעות בגיבוש משאבים פיזיים ומנטליים להתמודדות עם האיום. מכיוון שקיימים הבדלים בתגובת הסטרס ההורמונלית והעצבית בין גברים לנשים, ייתכן כי חשיפה לסטרס תשפיע על הטיות קוגניטיביות אצלם בצורה שונה. המחקר הנוכחי בוחן את השערה זו באמצעות ההטיה לטובת העצמי.

מנחת הפרויקט: ד"ר עמי כהן.

יוני במייל: yoni.green321@gmail.com