שימוש בנתונים לניתוח השפעתם של הבדלים תרבותיים על התפתחות כלכלית

שימוש בנתונים לניתוח השפעתם של הבדלים תרבותיים על התפתחות כלכלית | ד״ר אסף שריד החוג לכלכלה, אוניברסיטת חיפה