מאמרים מכתבי עת

רישום המחבר/מחברים  זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

לרישום מחבר/מחברים ראו כאן

המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה.

מבנה הרשומות ברשימת המקורות

רשימת המקורות נועדה לאפשר להגיע למקורות שאוזכרו בפרסום.

מרכיבי הרשומה נותנים תשובה לשאלות:

מי אחראי על הפריט? (מחבר)

מתי פורסם? (שנה או תאריך)

מה שם הפריט? (שם הספר, הפרק, המאמר…)

מאיפה ניתן לאחזר את הפריט? (הוצאת ספרים, כתובת באינטרנט, כתב עת)

התבנית לרישום מאמרים מכתבי עת

  מחבר (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, כרך(גליון), עמודים.

 

מאמר מכתב עת בדפוס

התבנית:

שם משפחה של המחבר, אות ראשונה של שם פרטי' (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, כרך(גליון), עמודים.

 • בשם המאמר באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה
 • בשם כתב העת באנגלית כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 • שם כתב העת ומספר הכרך בכתב נטוי
 • מספר הגליון בכתב רגיל (בסוגריים).
 • אם אין כרך מספר הגליון יופיע ללא כתב נטוי וללא סוגריים
 • העמודים בכתב רגיל ללא סוגריים
 • כתבי עת שיש להם מספור רציף לכל השנה הם, במקרים רבים, ללא מספרי גליונות
 • לעיתים במאמרים מקוונים חסרים כרך, גליון או עמודים כי הם מתפרסמים רק באופן מקוון.
פורטר, א' (2011). חשיבות הרפואה המונעת בשמירה על בריאות האישה.  הרפואה, 150(6), 119-118.

 

Becker, M. B., & Rozek, S. J. (1995). Welcome to the energy crisis. Journal of
Social Issues, 32(2), 230-343.

מאמרים אלקטרוניים

ברישום מקורות מהאינטרנט יש להתיחס למושגים הבאים

Uniform Resource Locator – URL הוא כתובת הפריט באינטרנט …http://www
Digital Object Identifier- DOI הוא מספר הזהוי הבינלאומי שמקבל מאמר או ספר אלקטרוני ומשמש כקישור לפריט באינטרנט. המספר מופיע בצורת קישור ….https://doi.org/10

 • אין מספרי DOI למאמרים מכתבי עת בעברית

מאמר מכתב עת אלקטרוני שיש לו מספר DOI

התבנית:

שם משפחה של המחבר, אות ראשונה של שם פרטי' (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, כרך(גליון), עמודים. כתובת ה- DOI של המאמר …/http://doi.org

 • בשם המאמר באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה
 • בשם כתב העת באנגלית כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 • שם כתב העת ומספר הכרך בכתב נטוי
 • מספר הגליון בכתב רגיל (בסוגריים).
 • אם אין כרך מספר הגליון יופיע ללא כתב נטוי וללא סוגריים
 • העמודים בכתב רגיל ללא סוגריים
 • כתבי עת שיש להם מספור רציף לכל השנה הם, במקרים רבים, ללא מספרי גליונות
 • לעיתים במאמרים מקוונים חסרים כרך, גליון או עמודים כי הם מתפרסמים רק באופן מקוון.
 • כתובת ה-DOI מתחיל ב-…/http://doi.org
Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Baumert, J., & Köller, O. (2007).
The big-fish-little-pond effect: Persistent negative effects of selective
high schools on self-concept after graduation. American Educational
Research Journal, 44(3), 631-669. https://doi.org/10.3102/0002831207306728

 

מאמר מכתב עת אלקטרוני שאין לו מספר DOI

התבנית:

שם משפחה של המחבר, אות ראשונה של שם פרטי' (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, כרך(גליון), עמודים. כתובת URL

 • בשם המאמר באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה
 • בשם כתב העת באנגלית כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 • שם כתב העת ומספר הכרך בכתב נטוי
 • מספר הגליון בכתב רגיל (בסוגריים).
 • אם אין כרך מספר הגליון יופיע ללא כתב נטוי וללא סוגריים
 • העמודים בכתב רגיל ללא סוגריים
 • כתבי עת שיש להם מספור רציף לכל השנה הם, במקרים רבים, ללא מספרי גליונות
 • לעיתים במאמרים מקוונים חסרים כרך, גליון או עמודים כי הם מתפרסמים רק באופן מקוון.
 • כתובת URL ללא מקף בסוף שורה וללא נקודה בסוף.
 • כאשר מאמר הוא מתוך מאגר מידע דוגמת Ebsco, Proquest, APA, Pubmed אין לרשום URL
 • אין צורך לציין את שם המאגר ואת תאריך האיחזור, אלא אם כן מדובר בפרסום שמתעדכן באופן סדיר.
ויצטום, א' ונחמיה-שופמן, א'(2002). סיכונים מוחיים וגופניים הקשורים לצריכת קנביס ותוצריו. הרפואה, 141(7), 636-631.
https://www.ima.org.il/filesupload/medicine/0/187/93856.pdf

מאמר מתוך מאגר מידע דוגמת Ebsco, Proquest, APA, Pubmed, Cochrane

התבנית:

שם משפחה של המחבר, אות ראשונה של שם פרטי' (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, כרך(גליון), עמודים. כתובת ה- DOI של המאמר …/http://doi.org

 • בשם המאמר באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה
 • בשם כתב העת באנגלית כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 • שם כתב העת ומספר הכרך בכתב נטוי
 • מספר הגליון בכתב רגיל (בסוגריים).
 • אם אין כרך מספר הגליון יופיע ללא כתב נטוי וללא סוגריים
 • העמודים בכתב רגיל ללא סוגריים
 • כתבי עת שיש להם מספור רציף לכל השנה הם, במקרים רבים, ללא מספרי גליונות
 • לעיתים במאמרים מקוונים חסרים כרך, גליון או עמודים כי הם מתפרסמים רק באופן מקוון.
 • כתובת ה-DOI מתחיל ב-…/http://doi.org
 • אין לרשום URL בתוך מאגר המידע דוגמת APA, PsycNet, Wiley

דוגמה למאמר מתוך מאגר המידע Cochrane

Barth, J., Jacob, T., Daha, I., & Critchley, J. A. (2015). Psychosocial interventions for
smoking cessation in patients with coronary heart disease. Cochrane Database of
Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006886.pub2

מאמר מכתב עת ללא מספור לחוברות

במאמרים מקוונים לעיתים חסרים כרך, גליון או עמודים כי הם מתפרסמים רק באופן מקוון.

אם אין מספר לכרך או גליון אך קיים חודש הפרסום, יש לרשום אותו אחרי השנה.

התבנית:

שם משפחה של המחבר, אות ראשונה של שם פרטי' (שנה, חודש). שם המאמר. שם כתב העת, עמודים. כתובת URL

 • בתאריך בסוגריים רושמים את החודש בנוסף לשנה
 • בשם המאמר באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה
 • בשם כתב העת באנגלית כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 • שם כתב העת בכתב נטוי
 • לעיתים במאמרים מקוונים חסרים כרך, גליון או עמודים כי הם מתפרסמים רק באופן מקוון.
 • כתובת ה-DOI מתחיל ב-…/http://doi.org
 • אם אין DOI (כמו בכתבי עת בעברית) רושמים כתובת URL ללא מקף בסוף שורה וללא נקודה בסוף.
ערן, ד' (2016, אפריל). התחדשות סיפור. פסיכואקטואליה, 61-60.
https://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%9
4%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%93%
D7%A4%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%A8%D7%9F.pdf

מאמר מתוך "מגזין", ללא כרך וגליון

התבנית:

שם משפחה של המחבר, אות ראשונה של שם פרטי' (שנה, שם החודש יום). שם המאמר. שם כתב העת, עמודים. כתובת URL

 • אם אין מספר לכרך או גליון אך קיים תאריך פרסום מדויק, יש לרשום אותו אחרי השנה.
 • תאריך לאחר המחבר/מחברים (שנה, חודש, יום בסוגריים)
 • בשם המאמר באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה
 • בשם כתב העת באנגלית כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 • שם כתב העת בכתב נטוי
 • העמודים אינם בכתב נטוי.
 • כתובת URL ללא מקף בסוף שורה וללא נקודה בסוף.
Bustillos, M. (2013, March 19). On video games and storytelling: An interview
with Tom Bissell. The New Yorker.
https://www.newyorker.com/books/page-turner/on-video-games-and-
storytelling-an-interview-with-tom-bissell

פרסום מקדים מקוון של מאמר מכתב עת Advance online publication

מאמרים המתפרסמים באופן מקוון אך טרם שולבו בגליון מסוים של כתב העת ולכן חסרים להם מספר כרך, גליון ועמודים

התבנית:

Last name, First initial. (Year). Article name. Journal Name. Advance online publication. DOI

 • בשם המאמר באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר ובמילה הראשונה בתת הכותר מתחילה באות גדולה
 • בשם כתב העת באנגלית כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 • שם כתב העת בכתב נטוי 
 • אחרי שם כתב העת במקום התאריך בסוגריים יופיע (Advanced online publication)
 • DOI 
Huestategge, S.M., Rattig, T., & Huestegge, L. (2019). Are face-incongruent voices
harder to process? Effects of face-voice gender incongruency on basic cognitive
information processing. Experimental Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000440

מאמר שהתקבל לפרסום בכתב עת אך טרם יצא לאור

אם מדובר במאמר שהתקבל לפרסום בכתב עת כלשהו אבל טרם פורסם רושמים באנגלית (in press)  ובעברית (בדפוס) במקום השנה

אין עדיין מספר כרך, גליון, עמודים ו-DOI

*מומלץ לבדוק לפני הגשת העבודה אם המאמר יצא כבר לאור ולהוסיף את הפרטים החסרים.

התבנית:

Last name, First initial. (in press). Article name. Journal Name.

ברשימת המקורות

Pachur, T. & Scheibehenne, B. (in press). Unpacking buyer-seller differences in valuation from experience: A cognitive-modeling approach. Psychonomic Bulletin & Review. 

(Pachur & Scheibehenne, in press)

מאמר שהתקבל לפרסום ויצא לאור כ-preprint בארכיון מוסדי

אם מדובר במאמר שיצא לאור באופן זמני כ-preprint בארכיון מוסדי כמו PubMed Central, PsyArXiv  רושמים את שם המאגר במקום כתב עת.

התבנית:

Last name, First initial. (in press). Article name. Institutional Archive.  DOI

ברשימת המקורות:

Hampton, S., Rabagliati, H., Sorace, A., & Fletcher-Watson, S. (2017). Autism and bilingualism: A qualitative interview study of parents’ perspectives and experiences. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/76xfs

בגוף הטקסט

(Hampton et al., 2017)

כתבה מעיתון יומי

התבנית:

שם משפחה של המחבר, אות ראשונה של שם פרטי' (שנה, שם החודש, יום). שם הכתבה. שם העיתון, עמודים.

 • יש לצייין תאריך מדויק (שנה, שם החודש, יום)
 • בכותר הכתבה באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה.
 • שם כתב העת באנגלית: כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור).
 • שם כתב העת בכתב נטוי
 • יש לצייין תאריך מדויק (שנה, שם החודש, יום)
קים, ח' (1996, דצמבר 17). פונדמנטליזם חברתי עכשיו. הארץ, ב1.
Wallace, K. (2007, December 4). Passport applicant finds massive privacy breach. The
Globe and Mail, pp. A1, A8.

כתבה מעיתון יומי מקוון

התבנית:

שם משפחה של המחבר, אות ראשונה של שם פרטי' (שנה, שם החודש יום). שם הכתבה. שם העיתון, עמודים. כתובת URL

 • לאחר שם המחבר יש לצייין תאריך מדויק (שנה, שם החודש יום)
 • בכותר הכתבה באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה.
 • שם כתב העת באנגלית: כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 •  כתובת URL
 • יש להבחין בין כתבה מכתב עת יומי אלקטרוני (היוצא באופן סדיר) לבין אתרי חדשותי. לאתר חדשותי יש להתיחס כחלק מאתר אינטרנט (הוראות בסעיף נפרד להלן).
שוסטר, ר' (2020, יוני 17). חץ וקשת בני 48 אלף שנה שופכים אור הרגלי הציד המוקדמים של
השנה. הארץ.
https://www.haaretz.co.il/science/archeology/1.8926181

כתבה מעיתון יומי ללא מחבר

התבנית:

שם כתבה (שנה, שם החודש יום). שם העיתון. כתובת URL

 • כאשר חסר המחבר, יש לרשום את שם הכתבה תחילה
 • שם כתב העת בכתב נטוי (italics).
 • שם כתב העת באנגלית: כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור).
 • בכותר הכתבה באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר ובתת הכותר מתחילה באות גדולה.
 • שם כתב העת בכתב נטוי 
 •  לצייין תאריך מדויק (שנה, חודש במילים יום)
 •  כתובת URL

יש להבחין בין מאמר מכתב עת יומי אלקטרוני (היוצא באופן סדיר כמו כל כתב עת) לבין כתבה באתר חדשותי שהוא חלק מאתר אינטרנט. הוראות בסעיף נפרד להלן).

הריאלי מחנך לסתימת פיות. (2020, דצמבר 8). הארץ.
https://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/.premium-1.9354771

כתבה מאתר חדשות

התבנית:

שם המחבר (שנה, שם החודש יום). שם הכתבה. שם האתר החדשותי. URL

 • לכתבה חדשותית באתר חדשות (בניגוד לכתבה מעיתון אלקטרוני) יש לרשום את שם הכתבה בכתב נטוי ואילו את שם האתר החדשותי באותיות רגילות.

הסיבה להבדל ברישום בין מאמר מכתב עת אלקטרוני לבין כתבה חדשותית באתר חדשות היא סוג החומר:

יש להבחין בין מאמר מכתב עת יומי אלקטרוני (היוצא באופן סדיר כמו כל כתב עת) לבין כתבה באתר חדשותי שהוא חלק מאתר אינטרנט.

Avramova, N. (2019, January 3). The secret to a long, happy, healthy life?
Think age-positive. CNN.
https://edition.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-leads-to-long-life-intl/index.html

כתבה מאתר חדשות ללא מחבר

התבנית:

שם הכתבה (שנה, שם החודש יום). שם האתר החדשותי. URL

כתבות באתר חדשות נבדלות ממאמרים מעיתונים אלקטרוניים.

כתבה באתר חדשות הוא חלק מאתר אינטרנט המשתנה לעיתים תכופות.

סוג החומר: חלק מאתר אינטרנט.

בניגוד למאמר מכתב עת אלקטרוני שהוא חלק מכתב עת היוצא לאור באופן סדיר (יומי) ובמקרים רבים יוצא לאור גם במהדורת דפוס.

 • הרישום ברשימת המקורות תתחיל בכותר המאמר כאשר אין מחבר.
 • בכתבה באתר חדשות (בניגוד למאמר מעיתון אלקטרוני) יש לרשום את שם הכתבה בכתב נטוי ואילו את שם אתר החדשות באותיות רגילות.
אובמה על עזה: נחוש להתערב מיד במו"מ לשלום. (2009, ינואר, 11). .YNET https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3654191,00.htm

מאמר מכתב עת שתורגם ויצא לאור מחדש

התבנית: שם משפחה של המחבר, אות ראשונה של שם פרטי' (שנה). שם המאמר (אות ראשונה של שם פרטי של המתרגם' שם משפחה, מתרגם) . שם כתב העת, כרך(גליון), עמודים. DOI (פרסום מקורי שנת פרסום)

 • כותבים כמו מאמר מכתב עת בתוספת המידע אודות המתרגם ושנת הפרסום המקור
 • רושמים בסוגריים לאחר שם המאמר את שם המתרגם .trans
 • בסוף רושמים את שנת הפרסום המקורי

בגוף הטקסט

(Piaget, 1970/1972)

ברשימת המקורות

Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood (J. Bliss &, H. Furth, trans.). Human Development, 15(1), 1-2. http://doi.org/10.1159/000271225 (Original work published 1970)

מאמר שנכתב בשפה זרה שלא תורגם

סעיף זה מיועד לחוקרים המפרסמים בארצות שבהן קוראים רק שפות באלפבית לטיני.

 • כותבים את שם המאמר בשפת המקור [בסוגריים מרובעים כותבים את התרגום של שם המאמר]
 • שם כתב העת בכתב נטוי. לא מתרגמים את שם כתב העת.
Cohen, L. (2020). Tipul be’omanuyot be’Israel [Creative arts therapies in Israel]. Megamot Be’Tipul, 28(3), 8-15.

 

Guimard, P., & Florin, A. (2007). Les evaluations des enseignants en grande section de maternelle sont-elles predictives des difficultes de lecture au cours preparatoire? [Are teacher ratings in kindergarten predictive of reading difficulties in first grade?]. Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant, 19, 5-17. http://doi.org/10.4000/rfp.4219

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל       askus@yvc.ac.il
________________________________________

References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)