ספרים ברשימת המקורות

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

לרישום מחבר/מחברים ראו כאן

המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

מבנה הרשומות ברשימת המקורות

רשימת המקורות נועדה לאפשר להגיע למקורות שאוזכרו בפרסום

מרכיבי הרשומה נותנים תשובה לשאלות:

מי אחראי על הפריט? (מחבר)

מתי פורסם? (שנה או תאריך)

מה שם הפריט? (שם הספר, הפרק, המאמר…)

מאיפה ניתן לאחזר את הפריט? (הוצאת ספרים, כתובת באינטרנט, כתב עת)

התבנית לרישום ספרים:

מחבר (שנה). שם הספר. מוציא לאור.

אפשר לרשום שנה עברית (תש"ם) או שנה לועזית (1980) לפי מה שכתוב בספר

ספר עם מחבר אחד

התבנית:

מחבר (שנה). שם הספר. מוציא לאור.

 • שם המחבר בעברית: שם משפחה, פסיק ואות ראשונה של השם הפרטי עם גרש.
 • שם מחבר באנגלית (ושפות לטיניות): שם משפחה, פסיק והאות הראשונה של השם הפרטי נקודה.
 • אם יש 2 שמות פרטיים בעברית יש לעשות גרשיים בין האותיות הראשונות של השמות הפרטיים.
 • אם יש 2 שמות פרטיים (או שם אמצעי) באנגלית (ושפות לטיניות): יש לרשום נקודה ורווח בין השמות הפרטיים.
 • אפשר לרשום שנה עברית (תש"ם) או שנה לועזית (1980) לפי מה שכתוב בספר
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics
 • אחרי שם הספר יופיע המוציא לאור (לא רושמים מקום הוצאה).

בריכטה, א' (1977). דמוקרטיה ובחירות. עם עובד.

Booth, T. (2003). Developing inclusive education. Routledge.

ספר עם 2 מחברים

התבנית:

מחבר ומחבר (שנה). שם הספר. מוציא לאור.

 • בעברית וו החיבור מפריד בין שמות המחברים.
 • באנגלית פסיק ו-& מפריד בין המחברים.
 • אפשר לרשום שנה עברית (תש"ם) או שנה לועזית (1980) לפי מה שכתוב בספר
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics

פרס, י' ויער-יוכטמן, א' (1998). בין הסכמה למחולקת. המכון הישראלי לדמוקרטיה.

Cohen, L. G., & Spenciner, L. J. (1994). Assessment of young children.
Longman.

ספר עם 20-3 מחברים

התבנית לרישום:

מחברים (שנה). שם הספר. מוציא לאור.

 • בעברית וו החיבור במחבר האחרון.
 • באנגלית פסיק ו-& לפני המחבר האחרון.
 • אפשר לרשום שנה עברית (תש"ם) או שנה לועזית (1980) לפי מה שכתוב בספר
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics

גוסטאפון, ג"מ, פיטרסת, ר"ס , קולברג, ל', בטלהיים, ב' וקניסטון, ק' (תש"ם).
החנוך המוסרי: חמש מסות. ספרית הפועלים.

Pratkanis, A. R., Brekler, S. J., & Greenwald, A. G. (1989). Attitude structure
and function. Erlbaum.

ספר עם 21 מחברים או יותר

התבנית:

מחברים (שנה). שם הספר. מוציא לאור.

 • לספרים עם 21 או יותר מחברים יש לרשום 19 מחברים שלוש נקודות והמחבר האחרון.
 • אפשר לרשום שנה עברית (תש"ם) או שנה לועזית (1980) לפי מה שכתוב בספר
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics
אברהם, א', יצחק, ב', יעקב, ג', ישמעאל ד', דוד, ה', שלמה, ו', משה, ז', ראובן, ח', שמעון, ט', יהודה,
י', גד, ל', זבולון, כ', ישככר, מ', כהן, נ', לוי, ס', נפתלי, ע', דן, פ', מנשה, צ', אפרים, ק', … בנימין, ר'
(2020). כיצד לכתוב רשימה ביבליוגרפית. אפיריון.
Abraham, A., Issac,B. Jacobs, C., Ishmael, D., Moses, E., David, F. Solomon,
G., Cohen, H., Levi, I., Gad, J., Rueben, K., Simeon, L., Judah, M.,
Issachar, N., Aebulun, O., Dan, Q., Naphtali, R., Benjamin, S.,
Ephraim, T., … Menashe, U. (2020). How to cite. Macmillan.

ספר שמחברו אינו ידוע

התבנית:

שם הספר. (שנה). מוציא לאור.

 • מתחילים את הרישום עם כותר הספר במקום מחבר.
 • אפשר לרשום שנה עברית (תש"ם) או שנה לועזית (1980) לפי מה שכתוב בספר
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics

המסע בתמונות אירופה. (1968). אלגד.

ספר עם מחבר תאגיד, מוסד, ארגון

התבנית:

מחבר תאגיד. (שנה). שם הספר. מוציא לאור.

 • יש לרשום כמחבר את השם המלא של הארגון ללא קיצורים ונקודה לפני התאריך בסוגריים.
 • אם הארגון הוא גם המחבר וגם המקור של הפרסום (מוציא לאור במקרה של ספר) אין לרשום מקור הפרסום.
 • אפשר לרשום שנה עברית (תש"ם) או שנה לועזית (1980) לפי מה שכתוב בספר
 • שם הספר (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics
הועדה הצבורית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונוער במערכת החינוך בישראל. (1999). דו"ח המלצות
ראשוני ליישום תכנית לאומית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונוער במערכת החינוך בישראל. משרד
החנוך, התרבות והספורט.
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the
American Psychological Association (7th ed.).

ספר אלקטרוני

ברישום מקורות מהאינטרנט יש להתיחס למושגים הבאים:

Uniform Resource Locator) URL) הוא כתובת הפריט באינטרנט …http://www

Digital Object Identifier) DOI) הוא מספר הזהוי הבינלאומי שמקבל מאמר או ספר אלקטרוני ומשמש כקישור לפריט באינטרנט. המספר מופיע בתוך קישור …/https://doi.org.

התבנית:

מחבר (שנה). שם הספר. מוציא לאור. DOI או URL

 • שם הספר (הכותר) באותיות נטויות
 • אפשר לרשום שנה עברית (תש"ם) או שנה לועזית (1980) לפי מה שכתוב בספר
 • אין מספרי DOI לחומרים בעברית.
 • אם הספר חופשי ברשת רושמים כתובת URL
 • כאשר ספר הוא מתוך מאגר מידע דוגמת: Ebsco, Proquest, APA, Pubmed, Springer אין לרשום URL
Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000

ספר ממהדורה נוספת

התבנית:

מחבר (שנה). שם הספר (מהד' מספר המהדורה). מוציא לאור.

 • המהדורה רשומה בסוגריים אחרי הכותר.
 • אפשר להשתמש בקיצורים מהד' בעברית ו- .ed באנגלית.

קוטלר, פ' והורניק, י' (2002). נהול השווק (מהד' ט' מעודכנת). האוניברסיטה הפתוחה.

Harris, L. A. (2001). Canadian copyright law (3rd. ed.). McGraw Hill.

ספר מתורגם

התבנית:

מחבר (שנה). שם הספר (שם מתרגם, מתרגם). מוציא לאור. (פרסום מקורי שנה).

 • אחרי הכותר של הספר רושמים בסוגריים את המתרגם, ופסיק וציון תפקידו כמתרגם.
 • לספר שתורגם לאנגלית אפשר להשתמש בקיצור לציון התפקיד מתרגם .Trans
 • בסוף הרשומה הביבליוגרפית רושמים את תאריך הפרסום בשפת המקור.
 • אם יש תפקידים נוספים שיש לציין כמו ערוך או מאייר יש להוסיף אותם בתוך הסוגריים עם נקודה ופסיק ; בין בעלי התפקידים.

ספר מתורגם לאנגלית ברשימת המקורות

Castro, F. (2008). My life (A. Hurley, Trans.). Dover. (Original work published 2006).

 

ספר מתורגם לאנגלית במהדורה נוספת ברשימת המקורות

 • אם יש מהדורה נוספת  מוסיפים עם נקודה ופסיק ; אחרי שם המתרגם ו/או בעלי תפקידים נוספים כמו מאייר או עורך בסוגריים)
Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.;
2nd. ed.). Basic Books. (Original work published 1966).

 

ספר מתורגם לאנגלית באזכור בגוף הטקסט

(Piaget & Inhelder, 1966/1969)

ספר מתורגם לעברית ברשימת המקורות

פרויד, ז' (2007). פשר החלומות (ר' גינזבורג, מתרגמת). עם עובד והמפעל לתרגום ספרות מופת.
(פורסם במקור בשנת 1914).

ספר מתורגם לעברית באזכור בגוף הטקסט

(פרויד, 1914/2007)

ספר מתורגם לעברית עם מהדורה נוספת ברשימת המקורות

ציבר, ק"מ והינקל, ג"ל (2019). סיעוד פנימי כירוגי: ברונר וסואדארת המרוכז (א' גולדברג, מתרגם ועורך; מהד' 14). ידע. (פרסום מקורי 2018).

בגוף הטקסט

(ציבר והינקל, 2018/2019)

ספר שנכתב בשפה אחרת (לא מתורגם)

סעיף זה מיועד לחוקרים המפרסמים בארצות שבהן קוראים רק שפות באלפבית לטיני.

 • יש לרשום בתעתיק את הכותר [בסוגריים מרובעים לרשום תרגום של הכותר לשפת המאמר/עבודה שאתם כותבים בה].
 • שם הספר בתעתיק (הכותר) כתוב באותיות נטויות Italics. הכותר המתורגם כתוב [בסוגריים מרובעים] ולא נטוי.
Amano, N., & Kondo, H. (2000). Nihongo no goi tokusei [Lexical characteristics
of Japanese language] (Vol.7). Sanse-do.

ספר מרובה כרכים

התבנית לספר מרובה כרכים עם עורך

שם עורך (עורך). (שנה). שם הספר:  מספר ו/או שם הכרך. מוציא לאור.

 • אם ישנם עורכים לסדרה וגם לכרך, רק עורכי הכרך יופיעו כמחברים
 • אם יש לכרך כותר משלו, יש להוסיף את מספר הכרך וכותרתו מיד לאחר הכותר בכתב נטוי.
Travis, C. B., & White, J. W. (Eds). (2018). APA handbook of the psychology
of women: Vol. 1. History, theory, and battlegrounds. American
Psychological Association. http://doi.org/10.1037/0000059-000

התבנית לרישום ספרים עם אותם המחברים לכל הכרכים

מחבר (שנה). שם הספר (מהדורה, כרך מס'). מוציא לאור.

 • אם אין כותר נפרד לכרך יש להוסיף את מספר הכרך בסוגריים ללא כתב נטוי.
Fiske, S. T., Gilbert, D. T., & Lindzey, G. (2010). Handbook of social
psychology (5th ed. Vol 1). John Wiley & Sons.
https://doi.org/10.1002/9780470561119

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל    askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)