ערך מאנציקלופדיה או הגדרה ממילון

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

לרישום מחבר/מחברים ראו כאן

המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה.

מבנה הרשומות ברשימת המקורות

רשימת המקורות נועדה לאפשר להגיע למקורות שאוזכרו בפרסום.

מרכיבי הרשומה נותנים תשובה לשאלות:

מי אחראי על הפריט? (מחבר)

מתי פורסם? (שנה או תאריך)

מה שם הפריט? (שם הספר, הפרק, המאמר…)

מאיפה ניתן לאחזר את הפריט? (הוצאת ספרים, כתובת באינטרנט, כתב עת)

תבנית הרישום של ערך מתוך אנציקלופדיה או הגדרה ממילון

שם מחבר (שנה). שם הערך. בתוך קיצור השם הפרטי של העורך' שם משפחה של העורך (עורך), שם האנציקלופדיה (מהדורה). מוציא לאור.

ערך אנציקלופדי/מילוני בדפוס עם מחבר לערך ועורך לאנציקלופדיה/מילון

התבנית:

מחבר (שנה). שם הערך. בתוך קיצור השם הפרטי של העורך' שם משפחה של העורך (עורך), שם האנציקלופדיה (כרך, עמ'). מוציא לאור.

 • מחבר
 • (שנה)
 • בתוך (בעברית) In (באנגלית)
 • אות ראשונה של השם הפרטי של העורך' שם משפחה של העורך (עורך)
 • שם האנציקלופדיה 
 • (כרך, עמ')
 • מוציא לאור
יציב, ג' (1970). מדגם. בתוך ד' כנעני (עורך), אנציקלופדיה למדעי החברה (כרך ג', עמ' 412-
411). ספרית הפועלים.

ערך אנציקלופדי/מילוני מקוון עם מחבר לערך ועורך לאנציקלופדיה/מילון

Uniform Resource Locator – URL הוא כתובת הפריט באינטרנט (http://www…)
יש לרשום בשורה חדשה ללא מקפים אלא אם כן זה חלק מהכתובת. אין לשים נקודה בסוף

Digital Object Identifier – DOI הוא מספר הזהוי הבינלאומי שמקבל פריט אלקטרוני. על פי רוב מספר DOI יופיע ביחד עם פרטי הפרסום

התבנית:

מחבר (שנה). שם הערך. בתוך קיצור השם הפרטי של העורך' שם משפחה של העורך (עורך), שם האנציקלופדיה (מהדורה). מוציא לאור. DOI או URL

 • מחבר
 • אם אין מחבר לערך רושמים את שם הערך תחילה
 • (שנה)
 • שם הערך
 • בתוך (בעברית) In (באנגלית)
 • אות ראשונה של השם הפרטי של העורך' שם משפחה של העורך (עורך),
 • שם האנציקלופדיה
 • (כרך, עמ')
 • אם המקור מקוון אין כרך ועמוד
 • מוציא לאור
 • במקור אלקטרוני יופיע מספר DOI אם אין DOI יופיע URL
Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford
encyclopedia of philosophy (Summer 2019 ed.) Stanford University.
http://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/behaviorism/

ערך אנציקלופדי/מילוני עם מחבר לערך וללא עורך לאנציקלופדיה/מילון

התבנית:

מחבר (שנה). שם הערך.  שם האנציקלופדיה (כרך, עמ'). מוציא לאור. DOI או URL

 • מחבר
 • (שנה)
 • שם הערך
 • שם האנציקלופדיה 
 • (כרך, עמ') לאנציקלופדיה בדפוס.
 • במקור אלקטרוני לא יהיו כרך ועמוד
 • מוציא לאור
 • במקור אלקטרוני יופיע מספר DOI או URL
Rock, P. (2002). Sociology of prison life. In International encyclopedia of the social
& behavioral sciences.
https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-
7/02003-9

ערך אנציקלופדי/מילוני ללא מחבר עם עורך לאנציקלופדיה/מילון

התבנית:

העורך (עורך) (שנה). שם הערך.  שם האנציקלופדיה (מהדורה). מוציא לאור. DOI או URL

 • שם משפחה של העורך, אות ראשונה של שם פרטי של העורך' (עורך)
 • (שנה). אם השנה לא ידועה רושמים (ל"ת) ללא תאריך באנגלית n.d.) no date)
 • שם הערך
 • שם האנציקלופדיה
 • (כרך, עמ')
 • במקור אלקטרוני לא יהיו כרך ועמוד
 • מוציא לאור
 • במקור אלקטרוני יופיע מספר DOI אם אין DOI יופיע URL
שויקה, י' (עורך). (ל"ת). הפנמה. מילון רב מילים. מלינגו. https://www.ravmilim.co.il/default.asp

ערך אנציקלופדי/מילוני מקוון ללא מחבר וללא עורך

התבנית:

שם הערך (שנה). מתוך שם האנציקלופדיה. DOI או URL

 • שם הערך
 • (שנה)
 • מתוך
 • שם האנציקלופדיה 
 • במקור אלקטרוני יופיע מספר DOI אם אין DOI יופיע URL

אתר שמשתנה תכופות כמו וויקיפדיה

התבנית:

שם הערך (שנה, שם החודש יום). מתוך שם האנציקלופדיה. URL

 • יש לרשום תאריך מדויק (שנה, שם החודש יום בסוגריים)

ברשימת המקורות

שליטה עצמית. (2020, 7 מאי). מתוך וויקיפדיה.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7
%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA
List of oldest companies (2019, January 13). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_oldest_companies&oldid=878158136

אזכור בגוף הטקסט

("שליטה עצמית", 2020)

("List of oldest companies", 2019)

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)