עבודות גמר: תזות, דיסרטציות

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

לרישום מחבר/מחברים ראו כאן

המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

מבנה הרשומות ברשימת המקורות

רשימת המקורות נועדה לאפשר להגיע למקורות שאוזכרו בפרסום

מרכיבי הרשומה נותנים תשובה לשאלות:

מי אחראי על הפריט? (מחבר)

מתי פורסם? (שנה או תאריך)

מה שם הפריט? (שם הספר, הפרק, המאמר…)

מאיפה ניתן לאחזר את הפריט? (הוצאת ספרים, כתובת באינטרנט, כתב עת)

התבנית:

שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי' (שנת פרסום). שם העבודה [עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, שם המוסד].

עבודות גמר: תזות, דיסרטציות בדפוס

התבנית:

שם המחבר (שנת פרסום). שם העבודה [עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, שם המוסד].

 • לתואר שני (מוסמך, M.A.) כותבים: עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
 • לתואר שלישי (דוקטורט, דיסרטציה,Ph.D.), כותבים: עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.
פאר, ד' (תשנ"ד). עצוב זהות והגדרה עצמית בתהליכי פרישה מצבא הקבע באמצעות
טקסים רשמיים ולא רשמיים [עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-
אילן].

עבודת גמר בפורמט אלקטרוני

התבנית:

שם המחבר (שנת פרסום). שם העבודה [עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, שם המוסד]. URL

 • לתואר שני (מוסמך, M.A.) כותבים: עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
 • לתואר שלישי (דוקטורט, דיסרטציה,Ph.D.), כותבים: עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.
 • אם העבודה זמינה בשלמותה באינטרנט, באופן חופשי, יש לרשום URL.
אורן, א' (2016). היבטים פרגמטיים של הלקסיקון המוקדם בקרב ילדים עם לקות על
הרצף האוטיסטי ופעוטות עם התפתחות טיפוסית [עבודה לשם קבלת תואר
מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב].

http://primage.tau.ac.il/libraries/theses/socman/free/9933139599004146.pdf

עבודת גמר מארכיון מוסדי

התבנית:

שם המחבר (שנת פרסום). שם העבודה [עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, שם המוסד]. שם הארכיון המוסדי. URL

 • לתואר שני (מוסמך, M.A.) כותבים: עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
 • לתואר שלישי (דוקטורט, דיסרטציה,Ph.D.), כותבים: עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.
 • לרשום את שם הארכיון המוסדי ו-URL.
Aschenbrenner, A. P. (2013). The relationships between nurse attributes, site
characteristics, and labor support attitudes and behaviors among
intrapartum nurses [Doctoral dissertation, Marquette University].
E-Publications@Marquette.

/https://epublications.marquette.edu/dissertations_mu/288

עבודת גמר ממאגר מידע

התבנית:

שם המחבר (שנת פרסום). שם העבודה (פרסום מס' מספר במאגר) [עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, שם המוסד]. שם מאגר המידע.

 • לתואר שני (מוסמך, M.A.) כותבים: עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
 • לתואר שלישי (דוקטורט, דיסרטציה,Ph.D.), כותבים: עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה
 • אם עבודת הגמר זמינה במאגר מידע יש לרשום את (מספרה הסידורי במאגר, שם המאגר) לפני [עבודה לשם קבלת תואר… שם המוסד המעניק את התואר]
מלצר, א' (2007). מעורבות בפרקטיקת מדיניות: מקומם של מוטיבציה לשירות ציבורי, התאמה בין מוטיבציה לשירות ציבורי לבין תפקיד וארגון ותמיכה ארגונית (פרסום מס' 103349) [עבודת לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב]. מכון סאלד. 

 

Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations
and new lessons from the Milgram experiment (Publication No.
10289373) [Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison].
Proquest Dissertations and Theses Global.

 

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל       askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.(American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.