כיצד לבנות רשומה כאשר נתונים חסרים

רכיב המידע החסר הפתרון
תבנית


הפניה בגוף הטקסט

בשתי סגנונות כתיבה:    1.מחבר בגוף הטקסט    2. מחבר בסוגריים

רשימת המקורות

אחרי האות הראשונה של שם פרטי מחבר בעברית גרש' באנגלית נקודה.

כאשר כל הרכיבים נמצאים מחבר, תאריך, כותר, מקור (מחבר, תאריך)
מחבר (תאריך)
מחבר (תאריך). כותר. מקור.
מחבר כותר, תאריך, מקור כותר (תאריך)
כותר (תאריך)
כותר. (תאריך).
מקור.
תאריך ל"ת (ללא תאריך) n.d. (no date) יופיע במקום התאריך (מחבר, ל"ת)
מחבר (ל"ת)
מחבר (ל"ת).
כותר. מקור.
כותר [תאור היצירה בסוגריים מרובעים] (מחבר, תאריך)
מחבר (תאריך)
מחבר (תאריך).
[תאור היצירה].
מקור.
מחבר ותאריך ל"ת (ללא תאריך) יופיע במקום התאריך (כותר, ל"ת)
כותר (ל"ת)
כותר. (ל"ת).
מקור.
מחבר וכותר [תאור היצירה בסוגריים מרובעים] במקום כותר ([תאור היצירה, שנה)
[תאור היצירה] (שנה
[תאור היצירה]. (תאריך). מקור.
תאריך וכותר ל"ת (ללא תאריך) יופיע במקום התאריך. [תאור היצירה בסוגריים מרובעים] במקום כותר (מחבר, ל"ת)
מחבר (ל"ת)
מחבר (ל"ת). [תאור היצירה]. מקור.
מחבר, תאריך וכותר [תאור היצירה בסוגריים מרובעים] ל"ת (ללא תאריך) יופיע במקום התאריך ([תאור היצירה], ל"ת)
[תאור היצירה] (ל"ת)
[תאור יצירה]. (ל"ת). מקור.
מקור יש להתיחס למקור כתקשורת אישית (אות ראשונה של שם פרטי' שם משפחה, תקשורת אישית, שם החודש, יום , שנה) לא יופיע ברשימת המקורות

 

 

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל    askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)