חומרים שלא פורסמו או פורסמו באופן לא פורמלי

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

לרישום מחבר/מחברים ראו כאן

תקשורת אישית

 • נמצאת רק בחזקת המחבר
 • יש לאזכר בגוף הטקסט בלבד כתקשורת אישית

אזכור בסוף הפסקה בגוף הטקסט

התבנית:

(אות ראשונה של השם הפרטי' שם משפחה, תקשורת אישית, שם החודש יום, שנה)

דוגמאות

(א' לוי, תקשורת אישית, יוני 28, 2022)

(T. Nguyen, personal communication, February 24, 2020)

כתיבה בתוך הפסקה בגוף הטקסט

התבנית:

…אות ראשונה של השם הפרטי' שם המשפחה…. (תקשורת אישית, שם החודש יום, שנה)

דוגמאות

…א' לוי מעלה נקודה זו (תקשורת אישית, יוני 28, 2022)…

….T. Nguyen mentions this point (personal communication, February 24, 2020)…

מסמך שנמסר לפרסום אך טרם התקבל

*מסמכים שלא פורסמו ולא נגישים לציבור נקראים כתב יד  manuscript 

כתב יד שנמסר לפרסום

התבנית:

מחבר (שנה). שם הפרסום [כתב יד שהוגש לפרסום].

 • אחרי שם המאמר יופיע בסוגריים מרובעים [כתב יד שנמסר לפרסום]   [Manuscript submitted for publication]
 • לא רושמים היכן הוגש לפרסום (למשל: בכתב עת מסוים)
Ting, J. Y., Florsheim, P. & Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in ethnic minority populations: A theoretical perspective [Manuscript submitted for publication].

כתב יד שהוגש לפרסום במסגרת מוסד להשכלה גבוהה

התבנית:

מחבר (שנה). שם הפרסום [כתב יד שהוגש פורסם]. שם החוג/מחלקה, שם האוניברסיטה.

Blackwell, E. & Concord, P. J. (2003). A Five-Dimensional Measure of Drinking Motives [Unpublished manuscript]. Department of Psychology, University of British Columbia.

 

מאמר בדפוס  in press

מאמר או כל פרסום אחר שהתקבל לפרסום אך טרם יצא לאור

התבנית:

מחבר (בדפוס). שם המאמר. שם כתב העת.

 • במקום התאריך יש לרשום באנגלית: (in press) ובעברית: (בדפוס)
 • לא יופיעו כרך, שנה, עמודים, DOI או URL
Pachur, T. & Scheibehenne, B. (in press). Unpacking buyer-seller differences in
valuation from experience: A cognitive modeling approach.
Psychonomic Bulletin & Review.

חומרים/מסמכים שפורסמו באופן לא פורמלי

התבנית:

מחבר (שנה). שם המסמך [כתב יד שלא פורסם]. שם החוג, שם האוניברסיטה.

 • אם המסמך פורסם באופן לא פורמלי ניתן להכניס אות הפרסום לרשימת המקורות
 • אחרי שם הפרסום יש להוסיף בסוגריים מרובעים [כתב יד שלא פורסם]      [Unpublished manuscript]
 • אם פורסם באופן לא פורמלי במוסד כלשהו רצוי להוסיף את המחלקה במוסד שבו העבודה נכתבה
Yoo, J., Miyamoto, Y., Rogotti, A., & Ryff, C. (2016). Linking positive affect to
blood lipids: A cultural perspective [Unpublished manuscript].
Department of Psychology, University of Wisconsin-Madison.

 

רשף, א' וברנץ, צ' (ל"ת). אפיון לקוחות של ארגוני שירות [כתב יד שלא פורסם]. החוג לשירותי אנוש,
המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

חומרים/מסמכים שפורסמים באופן לא פורמלי בארכיון מוסדי או במאגר

הכוונה לפרסום לא פורמלי בארכיון של מוסד או במאגר דוגמת ERIC

התבנית:

מחבר (שנה). שם המסמך (מספר המסמך). שם הארכיון. DOI

 • אם הארכיון/מאגר ממספר את החומרים שבתוכו,  יש לרשום את (המספר) לאחר הכותר בסוגריים
 • שם הארכיון יופיע לאחר הכותר כמקור/מוציא לאור
 •  קישור URL
Ho. H-K (2014). Teacher preparation for early childhood special education in
Taiwan (ED545393). ERIC.
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545393.pdf

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל    askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)