הרצאות / דברים מכנס

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

לרישום מחבר/מחברים ראו כאן

מבנה הרשומות ברשימת המקורות

רשימת המקורות נועדה לאפשר להגיע למקורות שאוזכרו בפרסום.

מרכיבי הרשומה נותנים תשובה לשאלות:

 • מי אחראי על הפריט? (מחבר)
 • מתי פורסם? (שנה או תאריך)
 • מה שם הפריט? (שם הספר, הפרק, המאמר…)
 • מאיפה ניתן לאחזר את הפריט? (הוצאת ספרים, כתובת באינטרנט, כתב עת)

סיכומי הרצאות ושקפים ממצגות שלא פורסמו

יש לרשום ברשימת המקורות רק מקור הניתן לאיחזור.

 • שקפים ממצגת בהרצאה או סיכומי הרצאה שלא פורסמו נחשבים תקשורת אישית ואין להכניס אותם לרשימת המקורות
 • אם פורסמו יש לרשום אותם לפי סוג החומר שלהם (מאמר מכתב עת, פרק בספר ערוך, מסמך באתר אינטרנט וכד')
 • ניתן לרשום ברשימה הביביליוגרפית רק מסמכים מהאינטרנט הפתוחים לכל. אין לרשום מסמך המופיע באתר הקורס במכללה, הפתוח רק לסטודנט באותו הקורס.

בגוף הטקסט

בהרצאה ביום 11.11.90 בשיעור מבוא לפסיכולוגיה לתלמידי שירותי אנוש, ד"ר לוי טען ש…..

בגוף הטקסט (פרטי ההרצאה בסוגריים)

תופעה זו איננה אלא תופעה חולפת (לוי, הרצאה במבוא לפסיכולוגיה לתלמידי שירותי אנוש, 11.11.90).

 • אם מדובר בציטוט מילה במילה – יש להוסיף "מרכאות"

בהרצאה ביום 11.11.90 בשיעור מבוא לפסיכולוגיה לתלמידי שירותי אנוש, ד"ר לוי טען ש"מדובר באירוע זמני בלבד".

הרצאה מכנס

התבנית:

שמות המחברים (שנה, שם החודש יום-יום). שם ההרצאה [הרצאה מכנס]. שם הכנס, מקום גיאוגרפי של הכנס. URL

 • לאחר המחברים רושמים את התאריכים המדוייקים של הכנס כולו, לא רק את יום ההרצאה: שנה, שם החודש יום-יום
 • לאחר שם הכנס [הרצאה מכנס] [Paper presentation]
 • בשונה מסוגי חומר אחרים, כאשר כנס מתרחש במקום גיאוגרפי כלשהו ויש לרשום את המקום
Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30-April 2).
If mama ain't happy, nobody's happy: The effect of parental
depression in mood dysregulation in children [Paper presentation].
Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New
Orleans, LA, United States.

הרצאה מכנס שפורסם בדפוס

הרצאות בכנסים שפורסמו יש לרשום לפי סוג החומר שלהם: אם פורסם כמאמר מכתב עת או כפרק מספר.

להלן דוגמה להרצאה מכנס שמופיע כפרק מקובץ ההרצאות בכנס שיצא לאור בדפוס.

עדן, ס' ואורן, ע' (2017, פברואר 14-15). קידום יכולת פרו-חברתית של ילדי גן עם אוטיזם בתפקוד
גבוה באמצעות תכנית התערבות מתווכת מחשב [הרצאה בכנס]. בתוך י' עשת ואחרים
(עורכים), האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות
למידה ע"ש צ'ייס (עמ' 144-152). האוניברסיטה הפתוחה.

הרצאה מכנס שפורסם באינטרנט

התבנית:

שמות המחברים (שנה, שם החודש יום-יום). שם ההרצאה [הרצאה מכנס]. שם הכנס, מקום גיאוגרפי של הכנס. URL

 • לאחר המחברים רושמים את התאריכים המדוייקים של הכנס כולו, לא רק את יום ההרצאה: שנה, שם החודש יום-יום
 • לאחר שם הכנס [הרצאה מכנס] [Paper presentation]
 • בשונה מסוגי חומר אחרים, כאשר כנס מתרחש במקום גיאוגרפי כלשהו ויש לרשום את המקום
Reeve, D., Rottmann, C., & Sacks, R. (2015, June 14-15). The ebb and flow
of engineering leadership orientations [Conference session]. 2015
ASEE Annual Conference and Exposition Proceedings, Seattle, WA,
United States. https://doi.org/10.18260/p.24857

הרצאה בכנס שהוקלט בוידאו ופורסם באינטרנט

התבנית:

שמות המחברים (שנה, שם החודש יום-יום). שם ההרצאה [וידאו]. שם הכנס.  URL

 • לאחר המחברים רושמים את התאריכים המדוייקים של הכנס כולו, לא רק את יום ההרצאה: שנה, שם החודש יום-יום
 • בדוגמה להלן מדובר בכנס של יום אחד בלבד.
 • לאחר שם הכנס רושמים [וידיאו]
 • בכנס מקוון אין צורך לרשום  מקום גיאוגרפי
בן ארצי, ד' (2020, יוני 4). ההזדמנות הטמונה בלמידה מרחוק [וידאו]. כנס משתמשי אקס
ליבריס.
https://www.youtube.com/watch?v=o2SuUk7XM1U&feature=youtu.be

כרזה (poster) מכנס

התבנית:

מחבר (שנה, שם החודש, יום-יום). שם הכרזה [כרזה מכנס]. שם הכנס, מקום הכנס.

 • לאחר המחבר רושמים את התאריכים המדוייקים של הכנס כולו, לא רק את יום ההרצאה: שנה, שם החודש יום-יום
 • לאחר שם הכנס [כרזה] [Poster presentation]
 • בשונה מסוגי חומר אחרים, כאשר כנס מתרחש במקום גיאוגרפי כלשהו ויש לרשום את המקום
Pearson, J. (2018, September 27-30). Fat talk and its effects on state-based
body image in women [Poster presentation]. Australian Psychological
Society Congress, Sydney, NSW, Australia.

כרזה בכנס וירטואלי

התבנית:

מחבר (שנה, שם החודש, יום-יום). שם הכרזה [כרזה מכנס]. שם הכנס, מקום הכנס.

 • לאחר המחבר רושמים את התאריכים המדוייקים של הכנס כולו, לא רק את יום ההרצאה: שנה, שם החודש יום-יום
 • לאחר שם הכנס [כרזה] [Poster presentation]
 • אין צורך לרשום מיקום גיאוגרפי
Rembrand, R., & Aran, A. (2020, June 20). A Novel Sensory Perception
Measurement As a Possible Bio-Marker for Autism Spectrum
Disorder [Eposter presentation]. INSAR 2020 Virtual Meeting.
https://insar.confex.com/insar/2020/meetingapp.cgi/Paper/34346

מצגת מכנס

התבנית:

מחבר (שנה, שם החודש, יום). שם המצגת [שקפי פאורפוינט]. שם כנס, מיקום גיאוגרפי. URL

 • שקפים ממצגת בהרצאה או סיכומי הרצאה שלא פורסמו נחשבים תקשורת אישית ואין להכניס אותם לרשימת המקורות.
 • אחרי הכותר יש לרשום בסוגריים [שקפי פאורפוינט]
 • לאחר שם הכנס יש לרשום מיקום גיאוגרפי של הכנס, אלא אם כן הכנס היה וירטואלי בלבד
 • אם פורסם באינטרנט להוסיף  URL
גורן, מ' (2020, יולי 23). מנוע החיפוש בפרימו: מאחורי הקלעים של החיפוש בעברית
[מצגת פואורפונט]. כנס משתמשי אקס ליבריס בישראל.
http://www.meli.org.il/images/docs/2020/Webinars/Melingo.pdf

 

לנגא, ש' (2019, יולי 7). מציאות מדומה ומציאות רבודה – הספרייה האקדמית כעוגן למגמות
מתפתחות [מצגת פאורפונט]. כנס משתמשי אקס ליבריס בישראל, אוניברסיטת בן-גוריון,
באר שבע.
http://www.meli.org.il/images/docs/2019/InnovationDay/Sharon.pdf

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל    askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)