חלקים מספרים

רישום המחבר/מחברים  זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

לרישום מחבר/מחברים ראו כאן

המשך הרישום לפי סוג החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

מבנה הרשומות ברשימת המקורות

רשימת המקורות נועדה לאפשר להגיע למקורות שאוזכרו בפרסום

מרכיבי הרשומה נותנים תשובה לשאלות:

מי אחראי על הפריט? (מחבר)

מתי פורסם? (שנה או תאריך)

מה שם הפריט? (שם הספר, הפרק, המאמר…)

מאיפה ניתן לאחזר את הפריט? (הוצאת ספרים, כתובת באינטרנט, כתב עת)

התבנית לפרק מתוך ספר ערוך:

שם מחבר הפרק (שנה). שם הפרק. בתוך אות ראשונה של שם העורך', שם משפחה של העורך (עורך), שם הספר (עמ' מספרי העמודים). מוציא לאור.

פרק מתוך ספר ערוך בדפוס

התבנית:

שם מחבר הפרק (שנה). שם הפרק. בתוך אות ראשונה של שם העורך', שם משפחה של העורך (עורך) שם הספר (עמ') . מוציא לאור.

 • מחברים: שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (עם גרש בעברית, עם נקודה באנגלית) ושנה בסוגריים.
 • שם הפרק: בכתב רגיל
 • עורכים: האות הראשונה של השם הפרטי עם נקודה או גרש ושם משפחה בתוספת (Ed.) (עורך) או (עורכת) או  (Eds.)(עורכים) או (עורכות).
 • יש לרשום את כל העורכים, אלא אם כן מדובר בועדת עורכים גדולה, אז ניתן להסתפק בפרטי העורך הראשי ואחרים et al.
 • (מהדורה ועמודים בסוגריים)
 •  העמודים בעברית מימין לשמאל.
Lawrence, J. A., & Dodds, A. E. (2003). Goal-directed activities and life-span
development. In J. Valsiner & K. Connolly (Eds.), Handbook of
developmental psychology (2nd ed., pp. 517-533). Sage Publications.
טלמון, י' (1986). המשפחה בקבוץ. בתוך ד' רוט-הלר ונ' נוה (עורכים), היחיד והסדר
החברתי (עמ' 426-423). עם עובד.

פרק מתוך ספר בתוך סדרה

התבנית:

שמות מחברי הפרק. (שנה). שם הפרק. בתוך שם העורך (עורך הסדרה) או (עורך הכרך), שם הסדרה: מספר הכרך בכתב נטוי. שם הכרך בסדרה (מהד'; עמ'). מוציא לאור.

 • אם ישנם עורכים לסדרה וגם לכרך, רק עורכי הכרך יופיעו.
 • אם יש לכרך כותר משלו, יש להוסיף את מספר הכרך וכותרתו מיד לאחר הכותר בכתב נטוי.
חזן, נ', השמשוני-יפה, נ', וקרן, א' (2002). המצב הקולוניאלי באפריקה. בתוך ב' נויברגר
(עורך הסדרה), צמיחת המדינות החדשות באפריקה: כרך ב יחידה 2. קולוניאליזם
באפריקה (מהד' משוכתבת ומעודכנת; עמ' 155-125). האוניברסיטה הפתוחה.
Goldin-Meadow, S. (2015). Gesture and cognitive development. In L.S. Liben
& U. Mueller (Eds.), Handbook of child psychology and
developmental science: Vol 2. Cognitive Processes (7th ed., pp. 339
-380). John Wiley & Sons.
https://doi.org/10.1002/9781118963418.childpsy209

פרק מיחידה בתוך כרך מתוך סדרה (פרסומים מהאוניברסיטה הפתוחה)

התבנית היא כמו פרק בספר ערוך.

התבנית:

מחברי הפרק (שנה). שם הפרק. בתוך שם העורך (עורך הסדרה) או (עורך הכרך), שם הסדרה (מהד'; כר' יחידה, עמ'). מוציא לאור.

 • מחברים: שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (עם גרש בעברית, עם נקודה באנגלית) ושנה בסוגריים.
 • שם הפרק: בכתב רגיל
 • עורכים: האות הראשונה של השם הפרטי עם נקודה או גרש ושם משפחה (עורך) או (עורכת) או (עורכים) או (עורכות).
 • יש לרשום את כל העורכים, אלא אם כן מדובר בועדת עורכים גדולה, אז ניתן להסתפק בפרטי העורך הראשי בתוספת: ואחרים    et al.
 • (מהדורה ועמודים בסוגריים)
 •  העמודים בעברית מימין לשמאל.
להב, צ', פוך, ח', פלג-שגיא, ט' ושחר, ג' (2016). תאוריות ביהביוריסטיות וקוגניטיביות: תיאוריית ההגשמה העצמית של אברהם מאסלו. בתוך א' ביטמן, ר' בייט-מרום, צ' להב, ח' פוך, ט' פלג-שגיא וג' שחר (עורכי הסדרה), אישיות: תיאוריה ומחקר (מהדורה שניה; כרך ב' יחידה 3, עמ' 217-233). האוניברסיטה הפתוחה.

פרסום מחדש של מאמר מכתב עת בקובץ

המבנה הבסיסי הוא של מאמר בקובץ ערוך עם התוספת של פרסום מחדש

התבנית:

מחבר (שנה).  שם הפרק. בתוך אות ראשונה של שם העורך', שם משפחה של העורך (עורך), שם הספר (עמ'). מוציא לאור. (פרסום מחדש מתוך "שם המאמר המקור", שנה, שם כתב העת, כרך[גליון], עמודים. DOI)

בגוף הטקסט

 • יש לרשום את (תאריך הפרסום החדש/תאריך מקורי) בסוגריים.

(Clark & Zimmerman, 1986/1988)

ברשימה הביבליוגרפית

 • רושמים את פרטי המאמר כמו מאמר בתוך הספר הערוך. 
 • לאחר מכן רושמים את (מקור המאמר בסוגריים) וללא נקודה בסוף
 • בתוך הסוגריים: המאמר המקורי במירכאות.
 •  השנה המקורית, שם כתב העת בכתב נטוי, כרך, [גליון] ועמודים ו-DOI במידה ויש.
 • מספר הגיליון של הפרסום המקורי מופיע [בסוגריים מרובעים] כדי למנוע סוגריים כפולים בסוף הרשומה.
Clark, G. & Zimmerman, E. (1988). Professional roles and activities as models for art education. In S. Dobbs (Ed.), Research readings for discipline-based art education (pp. 3-18).  NAEA. (Reprinted from "Professional roles and activities as models for art education", 1986, Studies in Art Education, 19[1], 34-39).

פרק מספר שפורסם מחדש בקובץ ותורגם

באזכור בגוף הטקסט רושמים בסוגריים (שנת פרסום המקור המתורגם (ולא שנת הפרסום בשפת המקור) /שנת הפרסום מחדש)

(ובר, תש"ם/1993)

(Piaget, 1970/1988)

ברשימה הביבליוגרפית

התבנית:

מחבר הפרק (שנה).  שם הפרק (אות ראשונה של השם הפרטי של מתרגם הפרק' שם המשפחה, מתרגם) . בתוך אות ראשונה של השם הפרטי של העורך', שם המשפחה של העורך (עורך), שם הספר (עמ'). מוציא לאור. (פרסום מחדש מתוך שם הספר המקורי, עמודים, ע"י אות ראשונה של השם הפרטי של העורך' שם משפחה של העורך, עורך, שנה, מוציא לאור)

 • המבנה הבסיסי הוא של מאמר בקובץ ערוך.
 • ברשימת המקורות בסוגריים לאחר שם המאמר מופיע המתרגם.
 • פרטי הפרסום המחודש בסוגריים בסוף. אות ראשונה של שם פרטי של העורך שם משפחה (עורך), שנה, מוציא לאור).
ובר, מ' (1993). הטיפוסים הטהורים של סמכות לגיטימית (א' אמיר, מתרגם). בתוך י' אנוך
(עורכת), תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות: קובץ מקורות ומאמרים (עמ' 93-113).
האוניברסיטה הפתוחה. (פורסם מחדש מתוך על הכאריזמה ובניית המוסדות: מבחר
כתבים, עמ' 28-48, ע"י ש"נ אייזנשטדט, עורך, תש"ם,  הוצאת הספרים ע"ש ל"ל מאגנס)

 

Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget's theory (G. Gellerier & J. Langer
, Trans.). In K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive development
to adolescence: A reader (pp. 3-19). Erlbaum. (Reprinted from
Manual of child psychology, pp. 703-732, by P.H. Mussen, Ed., 1970
,  Wiley)

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)