דוחות, מידע סטטיסטי

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמר מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

לרישום מחבר/מחברים ראו כאן

בדוחות ומידע סטיסטי במקרים רבים המחבר שהוא מוסד, ארגון או ועדה

התבנית:

מחבר (שנת פרסום). שם הדו"ח (מספר הדוח). מוציא לאור. כתובת URL או DOI

דוחות של ארגונים פרטיים וממשלתיים

התבנית:

מחבר (שנת פרסום). שם הדו"ח (מספר הדוח). מוציא לאור. URL

 • מחבר
 • (שנה)
 • שם הפרסום
 • מספר הדו"ח במידה ויש
 • המוציא לאור הוא הארגון שעומד מאחורי הדו"ח
 • אם הפרסום הוא אלקטרוני יש להוסיף URL 
רוטנברג, בת חן (2020). ניתוח מדיניות התעסוקה בישראל ובמדינות המפותחות בתקופת משבר נגיף
הקורונה. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=961
75674-5c9b-ea11-8114-00155d0af32a

 

Fried, D., & Polyakovam A. (2018). Democratic defense against disinformation. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Democractic_Defense_Against_Disinformation_FINAL.pdf

דוחות ממשלתיים בהם המחבר הוא הארגון

התבנית:

מחבר ארגון. (שנת פרסום). שם הדו"ח (מספר הדוח). URL

 • הארגון הוא המחבר
 • (שנה)
 • שם הדו"ח 
 • מספר הדו"ח במידה ויש
 • אם הפרסום הוא אלקטרוני יש להוסיף URL 
 • כאשר הארגון הוא גם המחבר וגם המוציא לאור, אין צורך לרשום את המוציא לאור
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2020). הכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק
הבית 2018: סיכומים כלליים.
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2020/1802_households_2018/e_print.pdf

 

National Cancer Institute (2019). Facing forward: Life after cancer treatment (NIH Publication No. 18-2424). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf

דוחות של ועדות

התבנית:

הועדה (שנת פרסום). שם הדו"ח (מספר הדו"ח). URL

 • המחבר הוא הועדה
 • (שנה)
 • שם הדו"ח 
 • מספר הדו"ח במידה ויש
 • אם הפרסום הוא אלקטרוני יש להוסיף URL 
הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל. (2012). דוח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל. משרד
הרווחה והשירותים החברתיים.

 

הועדה הצבורית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונער במערכת החנוך בישראל. (1999). דו"ח המלצות ראשוני לישום תכנית לאומית האלימות בקרב ילדים ונער במערכת החנוך בישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט.

מידע סטטיסטי בגוף העבודה

באזכור בגוף העבודה יש לרשום את מקור המידע (בד"כ ארגון או מוסד כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), ושנת פרסום בסוגריים.

(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008)

(המרכז לקדום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, 2005)

(בנק ישראל, 2009)

בציטוט בגוף העבודה יש לרשום גם מספר עמוד

(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008, ע' 100)

(המרכז לקדום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, 2005, ע' 24 )

(בנק ישראל, 2009, ע' 23)

בציטוט מקור מהאינטרנט יש לרשום פסקה במקום עמוד

 • באנגלית ¶ או para.
 • בעברית פסקה

(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1999, פסקה 2)

(World Health Organization, 2000, ¶ 5)

(World Health organization, 2000, para.5)

מידע סטטיסטי ברשימת המקורות

נתונים סטטיסטיים הנמצאים בכתב עת היוצא לאור באופן קבוע מעת לעת (שנתון, רבעון) יש לרשום כמו מאמר בתוך כתב עת.

התבנית:

מחבר ארגון (שנת פרסום). שם הטבלה או הדו"ח הסטטיסטי.  שם השנתון או הרבעוןמספר כרך(גליון), עמוד. URL

 • אם המקור מקוון רושמים את כתובת ה-URL
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2010). ההוצאה הלאומית לבריאות. שנתון סטטיסטי לישראל, 60
(6.1). http://www.cbs.gov.il/shnaton61/st06_01.pdf

 

 • אם אין לשנתון/רבעון מספר כרך ו/או גליון רושמים רק את העמוד.
המרכז לקדום מעמד האשה (2005). סטטיסטיקה משפטית: חלוקת רכוש בין בני זוג. נשים ומשפחה
בישראל: דו שנתון סטטיסטי, 69.

 

 • אם הדוח הוא הופיע אך ורק באופן מקוון לא יהיו עמודים
לתת (2008). שינויים בביקוש וחלוקת מזון. דוח העוני האלטרנטיבי.
https://www.latet.org.il/upload/files/povertyReport_6_1418202781.pdf

 

U.S. Securities and Exchange Commission. (2017). Agency financial report: Fiscal year 2017. https://www.sec.gov/files/sec-2017-agency-financial-report.pdf

 

נתונים סטטיסטיים הנמצאים באתרי אינטרנט (ולא יוצאים לאור באופן סדיר כמו שנתון)

התבנית:

מחבר (שנת פרסום). שם המסמך. שם האתר. URL

 • במקרים רבים המחבר הוא ארגון כמו: משרד הבריאות, הלשכה המרכזית לסטטסיקה וכד'
 • אם אין תאריך רושמים ללא תאריך (ל"ת)
 • יש לרשום באותיות נטויות את הכותר. שם האתר יופיע באותיות רגילות
 • יש לרשום כתובת URL
המרכז הלאומי לבקרת מחלות (2023). רישום סוכרת התלויה באינסולין (סוכרת סוג 1) בבני 0 עד 17. משרד הבריאות. https://www.gov.il/he/Departments/General/diabetes-reg-1

קוד אתיקה של ארגון מקצועי

התבנית:

מחבר ארגון (שנת פרסום). שם הקוד האתי. מוציא לאור. URL

 • אם לא מופיע שם המחבר/מחברים יש להתיחס לארגון או המשרד הממשלתי המצוין בפרסום כמחבר.
 • כאשר מחבר והמוציא לאור זהים, אין צורך לרשום את המוציא לאור.
הסתדרות האחים והאחיות בישראל. (2018). הקוד האתי לאחים ולאחיות בישראל.
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Documents/nurse_code_ethics.pdf

 

American Nurses Association. (2015). Code of ethics for nurses with interpretive statements.  https://homecaremissouri.org/mahc/documents/CodeofEthicswInter
pretiveStatements20141
.pdf

נתוני מחקר

התבנית:

מחבר (שנה). שם נתוני המחקר (מספר מזהה; מספר גרסה) [נתוני מחקר]. ארגון או מוציא לאור. DOI

 • מחבר נתוני המחקר
 • שם נתוני המחקר
 • לאחר שם מספר הגרסה; מספר מזהה בסוגריים)
 • בסוגריים מרובעים [נתוני מחקר] [Data set]
 • לנתונים שיצאו לאור יש להוסיף את הארגון שהוציא את הנתונים לאור.
 • לנתונים שלא פורסמו יש לרשום את מקור הנתונים במקום מוציא לאור.
O’Donohue, W. (2017). Content analysis of undergraduate psychology textbooks (ICPSR 21600; Version V1) [Data set]. ICPSR. https://doi.org/10.3886/ICPSR36966.v1

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)