מלגות מכללה

אין צורך להגיש בקשה.
הסטודנטים הזכאים לפרסי הצטיינות יקבלו הודעה על כך ממשרד דיקן הסטודנטים.

פרס הצטיינות לתואר ראשון
הפרסים מוענקים לסטודנטים מן המניין הלומדים בשנה השנייה והשלישית לתואר בוגר, אשר אינם לומדים בתוכניות מיוחדות ואשר היקף לימודיהם בשנה אקדמית נוכחית הינו 30 נ"ז לפחות ו-30 נ"ז בשנה קודמת.
הפרס מוענק בכל חוג לשניים וחצי האחוזונים הראשונים בגין ממוצע השנה הקודמת, בתנאי שממוצע הציונים מעל 90 ובכפוף לאישור ועדת מלגות. במידה והופסקו לימודי הסטודנט, מכל סיבה שהיא, יבוטל הפרס.

פרס הצטיינות לתואר שני
פרסי הצטיינות לתואר שני ניתנים בכל תכנית לסטודנט אחד, מן המניין, אשר היקף לימודיו בשנה האקדמית הנוכחית ובשנה האקדמית החולפת, תואם לנדרש על פי תכנית הלימודים שלו, ואשר הישגיו הלימודיים בשנתו הראשונה ללימודי התואר השני הינם הגבוהים ביותר, בתנאי שממוצע הציונים מעל 90.

לפרטים נוספים: מרכזת מלגות וסיוע כלכלי – גב' ענת פרץ
טל': 04-6423698 anatp@yvc.ac.il

מלגות סיוע דיקן הסטודנטים ניתנות לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי.

ההרשמה למלגת הסיוע כלכלי תפתח בתאריך 27/09/2023 וניתן יהיה להגיש בקשות עד לתאריך 03/12/2023 בשעה 08:00 בבוקר.

טופס הבקשה המקוון לשנה"ל תשפ"ד יפתח בתאריך 27/09/2023 וניתן יהיה להיכנס דרך תחנת המידע האישית> הגשת בקשות>בקשה למלגת סיוע

טופס הבקשה המקוון לשנה"ל תשפ"ד מפורסם בתחנת המידע האישית > הגשת בקשות > בקשה למלגת סיוע

המלגה ניתנת לסטודנט בשלוש שנותיו הראשונות לתואר בוגר ואשר היקף לימודיו בשנה אקדמית בה הוגשה הבקשה הינו לפחות 25 נ"ז. בחוגים לסיעוד ותקשורת חזותית ניתן המלגה בארבע השנים הראשונות.

המלגה ניתנת לסטודנט בשתי שנותיו הראשונות לתואר מוסמך ובתנאי שלומד תכנית לימודים מלאה.

לאורך כל השנה ובכפוף לאפשרויות תקציביות, מלגות המכללה ניתנות על סמך הבקשה למלגת סיוע כלכלי, לכן מומלץ (גם במקרה של לבטים) להגיש את בקשה למלגה.

לפרטים נוספים ושאלות:
יש לפנות באמצעות תחנת המידע האישית > הגשת פנייה > פניה לחוג/מדור/גורם אחר > דיקנט – מלגות וסיוע כלכלי

היחידה למעורבות חברתית במשרד דיקן הסטודנטים יוזמת ומפעילה תכניות ליצירת שיתוף פעולה בין הסטודנטים לקהילה. התוכניות החברתיות- קהילתיות מגוונות ומתייחסות לאוכלוסיות ולתחומים שונים: עבודה עם ילדים ונוער, נוער בסיכון, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, קשישים ועוד. לכל תכנית מסגרת פעילות ייחודית.
גובה המלגה הוא בהתאם למספר שעות הפעילות הנדרש.

הקבלה לפרויקטים למעורבות חברתית הינה על בסיס ראיון אישי והתאמה לפרויקטים.

מספר המקומות מוגבל.

יש לבחור בפרויקטים מועדפים מתוך רשימת הפרויקטים.

לפרטים נוספים ושאלות:
יש לפנות באמצעות תחנת המידע האישית > הגשת פנייה >
פניה לחוג/מדור/גורם אחר > דיקנט – היחידה למעורבות חברתית ותקווה ישראלית