מרוה חג'אגרה | סטיגמות ובריאות הנפש בחברה הערבית

עבודת מחקר העוסקת בסטיגמה הציבורית בנושא בריאות הנפש במגזר הערבי.

עבודת המחקר של  מרוה עוסקת בבחינת השפעת הסטיגמה הציבורית כלפי בריאות הנפש וטיפול נפשי מקצועי בקרב סטודנטים מהחברה הערבית מחוגים טיפוליים ולא טיפוליים.

עבודת המחקר של מרוה עוסקת בבחינת השפעת הסטיגמה הציבורית כלפי מחלות נפש במגזר הערבי, על עמדות, תפישות ופניה לטיפול מקצועי בקרב סטודנטים מחוגים טיפוליים ולא טיפוליים המשתייכים למגזר זה. החברה הערבית היא חברה קולקטיבית שבמוקד שלה עומדים הקהילה והמשפחה, ולכן כל סטייה של הפרט מנורמות חברתיות מקובלות עלולה להוביל להפסקת התמיכה החברתית והמשפחתית בו. בנוסף, החברה הערבית מצפה מחבריה להימנע ככל שניתן מהבעת רגשות ומהתערבות טיפולית נפשית עקב החשש מסטיגמטיזציה חברתית, ולכן מעטים מאנשיה פונים לקבלת סיוע נפשי בעת הצורך, דבר אשר מוביל להחמרה במצבם. מטרת המחקר הייתה לבחון את נושא הסטיגמה הציבורית בקרב סטודנטים ממקצועות טיפוליים כגון סיעוד, עבודה סוציאליות ופסיכולוגיה, אשר נחשפו במהלך הלימודים לנושא בריאות הנפש, לעומת סטודנטים מחוגים שאינם טיפוליים אשר לא קיבלו חשיפה דומה.

ממצאים עיקריים: בהמשך.

לצפייה בפרויקט: קובץ PDF בהמשך.

מנחי הפרויקט: ד"ר עלי-סאלח עולא.

מרוה במייל:   marwahj2001@gmail.com