מקורות מולטימדיה

מקורות מולטימדיה

הכללים לרישום מספר מחברים זהה במקורות המולטימדיה לכללי הרישום בכל סוגי החומר:

לרישום מחבר/מחברים ראו כאן

המחברים במקורות מולטימדיה הם בעלי תפקידים שונים

ברישום של מקורות מולטימדיה, לאחר רישום המחברים, יש להוסיף את תפקידם

סוג המדיה יופיע כמחבר
סרט קולנוע במאי
סדרת טלוויזיה מפיק/ים
פרק מסדרת טלוויזיה תסריטאי ובמאי הפרק
פודקאסט מארח או מפיק
וובינר מרצה
אלבום או שיר מוסיקה קלאסית מלחין
אלבום או שיר מוסיקה מודרנית האמן המקליט
יצירת אמנות אמן
וידאו online streaming אדם או קבוצה שהעלה/העלו את הסרטון
תצלום צלם

 

ישנם 2 פורמטים לחומרי מולטימדיה:

 • פורמט ליצירות העומדות בזכות עצמן (סרט קולנוע, וובינר, יצירת אמנות וכד')
 • פורמט לחומרים שהם חלק מיצירה (פרק מסדרת טלוויזיה, פרק מפודקאסט)

תיאור סוג היצירה

 • יש לרשום לאחר שם היצירה את סוג היצירה [בסוגריים מרובעים]  לדוגמה: [שיר] [סרט] [סדרת טלוויזיה]

המקור (מוציא לאור)

 • המקור/מוציא לאור במקרה של סרטי קולנוע, סדרות טלוויזה או פודקאסטים הוא חברת ההפקות
 • המקור/מוציא לאור במקרה של יצירות מוסיקה הוא חברת ההקלטות
 • המקור/מוציא לאור במקרה של יצירות אמנות הוא המוזיאון, יש לרשום את מיקומו הגיאוגרפי של המוזיאון

יש לרשום פריט ברשימת המקורות רק בתנאי שהמקור ניתן לאיחזור

סרט

התבנית:

שם המפיק (מפיק). (שנת הוצאה). שם הסרט [סרט קולנוע]. חברת ההפקות.

 • התפקיד של המפיק מופיע בסוגריים לאחר שמו כמחבר לפני השנה
 • לאחר שם הסרט מופיע [סרט קולנוע]
 • חברת ההפקות היא המקור/מוציא לאור
גולן, מ' (מפיק). (1964). סאלח שבתי [סרט קולנוע]. גלובוס יונייטד.

 

 • אין צורך לציין את המדיה בה נצפה הסרט (כמו DVD, online streaming) אלא אם כן מדובר בפרשנות או תוספת המתלווה לסרט, למשל ב-DVD חינוכי
 • אם הסרט או הוידאו הוא בשפה זרה יש להוסיף תרגום של שם הסרט [בסוגריים מרובעים]
Malle, L. (Director). (1987). Au revoir les enfants [Goodbye children]. [Film].
Nouvelles Editions de Films.

סדרות טלויזיה

התבנית:

שם המפיק (מפיק). (שנה). שם הסדרה [סדרת טלוויזיה]. חברת ההפקות.

דוגמה:

מילר, ג' (מפיק). (1988). החיים האלה [סדרת טלויזיה]. ברודקאסט.

 • אם הסדרה משתרעת על פני מספר שנים יש לציין את טווח התאריכים ואם היא עדיין ממשיכה יש לציין זאת
Simon, D., Colesberry, R.F., & Kostroff Noble, N. (Executive Producers).
(2002-2008). The wire [TV series]. Blown Deadline Productions;
HBO.

פרק מסדרות טלויזיה

תבנית:

מחבר (תפקיד). (שנה). שם הפרק [פרק בסדרת טלויזיה]. בתוך אות ראשונה של שם פרטי גרש בעברית או נקודה באנגלית שם משפחה (מפיק). שם הסדרה. חברת ההפקות.

 • התבנית דומה לתבנית של פרק מתוך ספר ערוך.
 • המחבר הוא התסריטאי ו/או הבמאי ותפקידם יופיע (בסוגריים).
 • אחרי שם הפרק [פרק בסדרת טלויזיה] רושמים את המילה: בתוך
 • לאחר מכן רושמים את המפיק/מפיקים של הסדרה כולה עם אות ראשונה של שם פרטי וגרש בעברית או נקודה באנגלית ושם המשפחה עם תיאור התפקיד בסוגריים (מפיק/ים).
 • שם הסדרה בכתב נטוי
ברעם, ד' (תסריטאי) וגלבוע, ג' (במאי) (2000). שככה יהיה לי טוב [פרק מסדרת טלויזיה]. מתוך א'
כהן (מפיק), רחוק קרוב. מעגלות.
 • אם לפרק ו/או לעונה יש מספר יש לציין זאת.
Oakley, B. (Writer), Weinstein, J. (Writer), & Lynch, J. (Director). (1995, May
21). Who shot Mr. Burns? (Part one) (Season 6, Episode 25) [TV
series episode]. In D. Mirkin, J. L. Brooks, M. Groening, & S. Simon
(Executive Producers), The Simpsons. Gracie Films; Twentieth
Century Fox Film Corporation.

שיחת TED

התבנית:

מחבר (שנה, חודש). שם השיחה [וידאו] Ted Conferences. קישור URL

 • אם השיחה נמצאת באתר של TED יש להשתמש במרצה כמחבר.
Giertz, S. (2018, April). Why you should make useless things [Video]. TED
Conferences.
https://www.ted.com/talks/simone_giertz_why_you_should_make_us
eless_things?language=en
 • אם השיחה נמצאת ב-YouTube יש לרשום כמחבר את בעל החשבון ב-YouTube 
 • במקרה כזה רצוי לרשום בגוף הטקסט את שמו של המרצה
TED. (2012, March 16). Brene Brown: Listening to shame ]Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=psN1DORYYV0

וובינר

אם הוובינר לא הוקלט יש לרשום אותו כתקשורת אישית.

אם הוובינר הוקלט ונגיש לכל

תבנית:

מחבר (שנה). שם הוובינר [וובינר]. חברת ההפקות. URL

 • רושמים [וובינר] אחרי שם הוובינר
 • רושמים את חברת ההפקות כמוציא לאור
 • אם ההקלטה נגישה לכל רושמים URL
Goldberg. J. F. (2018). Evaluating adverse drug effects [Webinar]. American
Psychiatric Association.

וידאו ביוטיוב או בפלטפורמה דומה בסטרימינג

התבנית:

מחבר (שנה). שם הוידאו [וידאו]. יוטיוב. URL

 • מי שהעלה את הוידאו נחשב למחבר, אפילו אם לא יצר את הוידאו
 • רצוי להוסיף במקרה כזה את שם היוצר בגוף הטקסט
האקדמית עמק יזרעאל (2020, מאי 4). החוג לסיעוד באקדמית עמק יזרעאל [וידאו]. יוטיוב.
https://www.youtube.com/watch?v=VMKHtuyi1wM
 • אם יש שם משתמש (השונה מהשם המלא של היוצר או בעל החשבון) יש לרשום את השם המלא ובסוגריים מרובעים את [שם המשתמש]
Fogarty, M. [Grammer Girl]. (2016, September, 30). How to diagram a sentence
 [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=deiEY5Yq1qI

פודקאסט

התבנית:

מחבר (מארח). (שנה או טווח שנים). שם הפודקאסט [סוג הפודקאסט]. חברת ההפקות. URL

 • יש לרשום את המארח של הפודקאסט כמחבר ו/או את המפיק עם (תפקיד בסוגריים)
 • יש לרשום בסוגריים מרובעים את סוג הפודקאסט [אודיו או וידאו]
 • יש לרשום את חברת ההפקות (כמוציא לאור)
 • אם הגישה היתה באמצעות ישומון, אין לרשום URL
Vedantam, S. (host). (2015-present). Hidden brain [Audio podcast]. NPR.
https://www.npr.org/series/423302056/hidden-brain

פרק מפודקאסט

התבנית:

מחבר (מארח). (שנה, חודש, יום). שם הפרק של הפודקאסט (מספר הפרק) [פרק בפודקאסט]. בתוך שם הפודקאסט. חברת ההפקות. URL

 • יש לרשום את המארח של הפודקאסט כמחבר ואת (תפקידו בסוגריים).
 • יש לרשום בסוגריים מרובעים את סוג הפודקאסט [אודיו או וידאו]
 • אם הגישה היתה באמצעות ישומון, אין לרשום URL כקישור
 • יש לרשום את (מספר הפרק בסוגריים) לאחר שם הפרק.
 • לאחר שם הפרק רושמים בתוך In ושם הפודקאסט
 • יש לרשום את חברת ההפקות (כמוציא לאור)
 • יש לרשום קישור באינטרנט אלא אם כן הגישה היא באמצעות יישומון.
Glass, I. (Host). (2011, August 12). Amusement park (No. 443) [Audio
podcast episode]. In This American life. WBEZ Chicago.
https://www.thisamericanlife.org/443/amusement-park

נאום מוקלט

התבנית:

מחבר (שנה, חודש, יום). כותר הנאום [נאום הקלטת שמע]. שם האתר בו נמצאת ההקלטה. URL

 • יש לרשום תאריך מדויק (שנה, שם חודש יום)
 • לאחר הכותר יש לרשום [בסוגריים מרובעים את סוג היצירה]
 • לאחר סוג היצירה יש לרשום את שם האתר בו נמצאת ההקלטה
 • URL
King, M. L., Jr. (1963, August 28). I have a dream [Speech audio recording].
American Rhetoric.
https://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

יצירת אמנות ממוזיאון או מאתר של מוזיאון

התבנית:

מחבר (שנה). שם היצירה [סוג היצירה]. שם המוסד המציג את היצירה. המיקום הגיאוגרפי של המוסד המציג את היצירה. URL

 • לאחר הכותר יש לרשום [בסוגריים מרובעים את סוג היצירה]
 • המקור במקרה של יצירות אמנות הוא המוזיאון ויש לציין את מיקומו הגיאוגרפי
 • אם יש למוזיאון אתר אינטרנט בו היצירה מופיעה, יש להוסיף URL
גוטמן, נ' (1926). מנוחת צהריים [ציור שמן]. מוזיאון תל אביב לאמנות. תל-אביב, ישראל.
https://www.tamuseum.org.il/he/collection/israeli-art/#gallery/page/358

 

Wood, G. (1930). American gothic [Painting]. Art Institute of Chicago,
Chicago, IL., United States.
https://artic.edu/aic/collections/artwork/6565

תצלום

תצלומים המוצגים במוזיאונים יש לרשום כמו בדוגמה לעיל של יצירה אמנותית במוזיאון. סוג היצירה תהיה [תצלום].

יצירות שלא מוצגת במוזיאון

יש לרשום את האתר שבו נמצא התצלום כמקור.

התבנית:

מחבר (שנה). שם התצלום [תצלום]. שם המוסד המציג את התצלום. קישור URL לאתר בו התצלום מוצג

 

McCurry, S. (1985). Afgan girl [Photograph]. National Geographic.
https://www.nationalgeographic.com/magazine/national-geographic-
magazine-50-years-of-covers/#/ngm-1985-jun.jpg
 • אם אין כותרת לתצלום רושמים בסוגריים מרובעים [תאור של התמונה].

שקפים ממצגת PowerPoint או סיכומי הרצאה

יש לרשום מצגות ברשימת המקורות רק בתנאי שהמקור ניתן לאיחזור

 • שקפים ממצגת בהרצאה או סיכומי הרצאה שלא פורסמו נחשבים תקשורת אישית ואין להכניס אותם לרשימת המקורות.
 • אם פורסמו יש לרשום אותם לפי המקור שלהם
 • ניתן לרשום ברשימת המקורות רק מסמכים מאתרי אינטרנט הפתוחים לכל
 • אין לרשום מצגות וחומרים אחרים הנמצאים באתרי הקורסים באתר המכללה הפתוחים רק לסטודנט הלומד בקורס

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)