מקורות מהאינטרנט

ספרים, מאמרים, דוחות ומקורות מולטימדיה המופיעים באינטרנט

 • ברישום מקורות מהאינטרנט יש להתיחס למושגים הבאים:
  • Uniform Resource Locator) URL) הוא כתובת הפריט באינטרנטhttp://www…
  • DOI ((Digital Object Identifier הוא מספר הזהוי הבינלאומי שמקבל מאמר או ספר אלקטרוני ומשמש כקישור לפריט באינטרנט. המספר מופיע בתוך קישור https://doi.org/….
  • אין מספרי DOI לחומרים בעברית.
 • למקורות הללו יש להוסיף כתובת DOI או קישור באינטרנט (URL).
 • יש להשתמש בקטגוריה זו רק כאשר מדובר בתוכן מקורי שהתפרסם רק באתר אינטרנט.

רישום המחבר/מחברים זהה בכל סוגי החומר: ספר, מאמרים מקובץ ערוך, מאמר מכתב עת, עבודת גמר, מקור מהאינטרנט, הרצאה בכנס, חומרי מדיה

לרישום מחבר/מחברים ראו כאן

ספרים אלקטרוניים

התבנית:

מחבר (שנה). שם הספר. מוציא לאור. DOI או URL

 • התחלת הרשומה כמו ספר בדפוס.
 • שם הספר (הכותר) באותיות נטויות
 • אין מספרי DOI לחומרים בעברית.
 • אם הספר חופשי ברשת רושמים כתובת URL
 • כאשר ספר הוא מתוך מאגר מידע דוגמת: Ebsco, Proquest, APA, Pubmed, Springer אין לרשום URL
Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000

מאמר מכתב עת אלקטרוני שיש לו מספר DOI

התבנית:

שם המחבר (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, כרך(גליון), עמודים. כתובת ה- DOI של המאמר …/http://doi.org

 • בשם המאמר באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר ובמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה
 • בשם כתב העת באנגלית כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 • שם כתב העת ומספר הכרך בכתב נטוי
 • מספר הגליון בכתב רגיל (בסוגריים).
 • אם אין כרך מספר הגליון יופיע ללא כתב נטוי וללא סוגריים
 • העמודים בכתב רגיל ללא סוגריים
 • כתבי עת שיש להם מספור רציף לכל השנה הם, במקרים רבים, ללא מספרי גליונות
 • לעיתים במאמרים מקוונים חסרים כרך, גליון או עמודים כי הם מתפרסמים רק באופן מקוון.
 • כתובת ה-DOI מתחיל ב-…/http://doi.org
 • אין DOI למאמרים בעברית
Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Baumert, J., & Köller, O. (2007).
The big-fish-little-pond effect: Persistent negative effects of selective
high schools on self-concept after graduation. American Educational
Research Journal, 44(3), 631. https://doi.org/10.3102/0002831207306728

מאמר מכתב עת אלקטרוני שאין לו מספר DOI

התבנית:

שם המחבר. שם כתב העת, כרך(גליון), עמודים. כתובת URL

 • בשם המאמר באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה
 • בשם כתב העת באנגלית כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 • שם כתב העת ומספר הכרך בכתב נטוי
 • מספר הגליון בכתב רגיל (בסוגריים).
 • אם אין כרך מספר הגליון יופיע ללא כתב נטוי וללא סוגריים
 • העמודים בכתב רגיל ללא סוגריים
 • כתבי עת שיש להם מספור רציף לכל השנה הם, במקרים רבים, ללא מספרי גליונות
 • לעיתים במאמרים מקוונים חסרים כרך, גליון או עמודים כי הם מתפרסמים רק באופן מקוון.
 • כתובת URL ללא מקף בסוף שורה וללא נקודה בסוף.
 • כאשר מאמר הוא מתוך מאגר מידע דוגמת Ebsco, Proquest, APA, Pubmed אין לרשום URL
 • אין צורך לציין את שם המאגר ואת תאריך האיחזור, אלא אם כן מדובר בפרסום שמתעדכן באופן סדיר.
ויצטום, א' ונחמיה-שופמן, א'(2002). סיכונים מוחיים וגופניים הקשורים לצריכת קנביס ותוצריו. הרפואה, 141(7), 636-631.
https://www.ima.org.il/filesupload/medicine/0/187/93856.pdf

מאמר מכתב עת ללא מספור לחוברות

במאמרים מקוונים לעיתים חסרים כרך, גליון או עמודים כי הם מתפרסמים רק באופן מקוון.

התבנית:

שם המחבר (שנה, חודש). שם המאמר. שם כתב העת, עמודים. כתובת URL

 • בתאריך בסוגריים רושמים את החודש בנוסף לשנה
 • בשם המאמר באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה
 • בשם כתב העת באנגלית כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 • שם כתב העת בכתב נטוי
 • לעיתים במאמרים מקוונים חסרים כרך, גליון או עמודים כי הם מתפרסמים רק באופן מקוון.
 • כתובת ה-DOI מתחיל ב-…/http://doi.org
 • אם אין DOI (כמו בכתבי עת בעברית) רושמים כתובת URL ללא מקף בסוף שורה וללא נקודה בסוף.
ערן, ד' (2016, אפריל). התחדשות סיפור. פסיכואקטואליה, 61-60.
https://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%9
4%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%93%
D7%A4%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%A8%D7%9F.pdf

כתבה מעיתון יומי מקוון

התבנית:

שם המחבר (שנה, שם החודש יום). שם הכתבה. שם העיתון, עמודים. כתובת URL

 • לאחר שם המחבר יש לצייין תאריך מדויק (שנה, שם החודש יום)
 • בכותר הכתבה באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר והמילה הראשונה בתת הכותר מתחילות באות גדולה.
 • שם כתב העת באנגלית: כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור)
 •  כתובת URL
 • יש להבחין בין כתבה מכתב עת יומי אלקטרוני (היוצא באופן סדיר) לבין אתרי חדשות. לאתר חדשותי יש להתיחס כחלק מאתר אינטרנט (הוראות בסעיף נפרד להלן).
שוסטר, ר' (2020, יוני 17). חץ וקשת בני 48 אלף שנה שופכים אור הרגלי הציד המוקדמים של
השנה. הארץ.
https://www.haaretz.co.il/science/archeology/1.8926181

כתבה מעיתון יומי ללא מחבר

התבנית:

שם כתבה (שנה, שם החודש יום). שם העיתון. כתובת URL

 • כאשר חסר המחבר, יש לרשום את שם הכתבה תחילה
 • שם כתב העת בכתב נטוי 
 • שם כתב העת באנגלית: כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור).
 • בכותר הכתבה באנגלית רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר ובתת הכותר מתחילה באות גדולה.
 • שם כתב העת בכתב נטוי 
 •  לצייין תאריך מדויק (שנה, חודש במילים יום)
 •  כתובת URL

יש להבחין בין מאמר מכתב עת יומי אלקטרוני (היוצא באופן סדיר כמו כל כתב עת) לבין כתבה באתר חדשות שהוא חלק מאתר אינטרנט. הוראות בסעיף נפרד להלן).

הריאלי מחנך לסתימת פיות. (2020, דצמבר 8). הארץ.
https://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/.premium-1.9354771

כתבה מאתר חדשות

התבנית:

שם המחבר (שנה, שם החודש יום). שם הכתבה. שם האתר החדשותי. URL

כתבות באתר חדשות נבדלות ממאמרים מעיתונים אלקטרוניים.

כתבה באתר חדשות הוא חלק מאתר אינטרנט המשתנה לעיתים תכופות.

סוג החומר: חלק מאתר אינטרנט.

בניגוד למאמר מכתב עת אלקטרוני שהוא חלק מכתב עת היוצא לאור באופן סדיר (יומי) ובמקרים רבים יוצא לאור גם במהדורת דפוס.

בכתבה באתר חדשות יש לרשום את שם הכתבה בכתב נטוי ואילו את שם אתר החדשות באותיות רגילות.

Avramova, N. (2019, January 3). The secret to a long, happy, healthy life? Think age-positive. CNN. https://edition.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-leads-to-long-life-intl/index.html

כתבה מאתר חדשות ללא מחבר

התבנית:

שם הכתבה (שנה, שם החודש יום). שם האתר החדשותי. URL

כתבות באתר חדשות נבדלות ממאמרים מעיתונים אלקטרוניים.

כתבה באתר חדשות הוא חלק מאתר אינטרנט המשתנה לעיתים תכופות.

סוג החומר: חלק מאתר אינטרנט.

 • רשימת המקורות תתחיל בכותר המאמר כאשר אין מחבר.
 • בכתבה באתר חדשות (בניגוד למאמר מעיתון אלקטרוני) יש לרשום את שם הכתבה בכתב נטוי ואילו את שם אתר החדשות באותיות רגילות.
אובמה על עזה: נחוש להתערב מיד במו"מ לשלום. (2009, ינואר, 11). .YNET https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3654191,00.htm

הפניה למאמרים אלקטרוניים נוספים

ראו סוגים נוספים של מאמרים  אלקטרוניים תחת הקטגוריה מאמרים מכתבי עת

 • מאמר מתוך מגזין
 • פרסום מקדים מקוון של מאמר מכתב עת
 • מאמר התקבל לפרסום ויצא לאור כ-preprint
 • מאמר שתורגם משפה זרה
 • מאמר שנכתב בשפה זרה ולא תורגם

ערך אנציקלופדי/מילוי מקוון

התבנית:

שם מחבר (שנה). שם הערך. בתוך  קיצור השם הפרטי של העורך' ושם המשפחה המלא (עורך), שם האנציקלופדיה (מהדורה). מוציא לאור. DOI או URL.

 • ערך אנציקלופדי מקוון עם מחבר לערך ועורך לאנציקלופדיה
Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2019 ed.) Stanford University. http://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/behaviorism/

לדוגמאות נוספות ראו תחת ערך אנציקלופדי או הגדרה ממילון מקוון

 • ערך ממילון מקוון ללא מחבר, עם עורך למילון, אין DOI
 • ערך אנציקלופדי מקוון עם מחבר, ללא עורך ועם DOI
 • ערך אנציקלופדי מקוון ללא מחבר וללא עורך (דוגמת וויקיפדיה)
שליטה עצמית. (2020, 7 מאי). מתוך   וויקיפדיה. https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA

 

List of oldest companies (2019, January 13). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_oldest_companies&oldid=878158136

אזכור בגוף הטקסט

("שליטה עצמית", 2020)

התבנית:

שם המחבר. (שנת פרסום). שם העבודה [עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, שם המוסד].

 • לתואר שני (מוסמך, A.) כותבים: עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
 • לתואר שלישי (דוקטורט, דיסרטציה,Ph.D), כותבים: עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.
 • אם העבודה זמינה בשלמותה באינטרנט בארכיון המוסדי (מכללה או אוניברסיטה), באופן חופשי, יש לרשום את שם הארכיון המוסדי ו-URL.
Aschenbrenner, A. P. (2013). The relationships between nurse attributes, site characteristics, and labor support attitudes and behaviors among intrapartum nurses [Doctoral dissertation, Marquette University]. E-Publications@Marquette. https://epublications.marquette.edu/dissertations_mu/288/

הפניה לכללי הרישום של עבודות גמר אלקטרוניות נוספות

ראו כאן הפניה לכללי הרישום של עבודות גמר נוספות:

 • עבודת גמר מארכיון מוסדי
 • עבודת גמר ממאגר מידע

מסמך ממאגר מידע

התבנית:

מחבר (שנה). שם הפרסום (מספר המערכת במאגר). שם המאגר. URL

מסמך ממאגר מידע דוגמת ERIC

 • מסמך ממאגר מידע שאיננו מאמר בכתב עת אלקטרוני: למסמך יש מספר מערכת בתוך המאגר.
 • יש לרשום את שם המאגר באותיות רגילות (לא נטוי).
Ho, H.-K. (2014). Teacher preparation fro early childhool special education in Taiwan (ED545393). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545393.pdf

מסמך באתר אינטרנט שמחברו והמקור שלו (מוציא לאור) זהים

התבנית:

מחבר ארגון (שנה). שם הפרסום (מספר המערכת במאגר). URL

לא רושמים את המקור (מוציא לאור) אם הוא זהה למחבר.

הסתדרות הפסיכולוגיה בישראל. (2017). קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראלhttps://www.psychology.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94

קוד אתיקה של ארגון מקצועי

התבנית:

מחבר (שנת פרסום). שם הקוד האתי. מוציא לאור. URL

 • אם לא מופיע שם המחבר/מחברים יש להתיחס לארגון או המשרד הממשלתי המצוין בפרסום כמחבר.
 • כאשר מחבר והמוציא לאור זהים, אין צורך לרשום את המוציא לאור.
הסתדרות האחים והאחיות בישראל. (2018). הקוד האתי לאחים ולאחיות בישראל.
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Documents/nurse_code_ethics.pdf

 

American Nurses Association. (2015). Code of ethics for nurses with interpretive statements.  https://homecaremissouri.org/mahc/documents/CodeofEthicswInter
pretiveStatements20141
.pdf

מסמך או דו"ח בתוך אתר אינטרנט

התבנית:

מחבר (שנת פרסום). שם המסמך. שם האתר. URL

 • במקרים רבים המחבר הוא ארגון כמו: משרד הבריאות, הלשכה המרכזית לסטטסיקה וכד'
 • אם אין תאריך רושמים ללא תאריך (ל"ת)
 • יש לרשום באותיות נטויות את הכותר. שם האתר יופיע באותיות רגילות
 • יש לרשום כתובת URL
וייסבלאי, א' (2020). יישום חוק המועצה לגיל הרך. הכנסת – מרכז המידע והמחקר.
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/1253cd94-31bc-ea11-8116-
00155d0af32a/2_1253cd94-31bc-ea11-8116-00155d0af32a_11_16324.pdf

מסמך באתר אינטרנט שמתעדכן לעתים קרובות

התבנית:

מחבר. (שנת פרסום). שם המסמך. שם האתר. אוחזר ב- יום, שם החודש, שנה מ-URL

 • יש לרשום תאריך מדויק של איחזור (יום שם החודש שנה)
World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (Covid-19)pandemic.
Retrieved June 15, 2020, from
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

משרד הבריאות. (15 יוני, 2020). נגיף הקורונה: תמונת מצב. אוחזר 15 יוני, 2020 מ-
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

מסמך באתר אינטרנט שמחברו והאתר שבו נמצא זהים

התבנית:

מחבר. (שנת פרסום). שם המסמך. URL

 • לא רושמים את האתר אם הוא זהה למחבר.
הסתדרות הפסיכולוגיה בישראל. (2017). קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל.
https://www.psychology.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%93-
%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94

מסמך באתר אינטרנט ללא תאריך

התבנית:

מחבר (ל"ת). שם המסמך. שם האתר. URL

 • במקרים רבים המחבר הוא ארגון כמו: משרד הבריאות, הלשכה המרכזית לסטטסיקה וכד'
 • אם אין תאריך רושמים ללא תאריך (ל"ת)   n.d.) no date)
 • יש לרשום באותיות נטויות את הכותר. שם האתר יופיע באותיות רגילות
 • יש לרשום כתובת URL
 National Nurses United. (n.d.). What employers should do to protect nurses
from Zika. https://www.nationalnursesunited.org/what-employers-should-do-
to-protect-rns-from-zika

הפניה לכללי הרישום לסוגי מסמכים נוספים מהאינטרנט: דוחות, ועדות ומידע סטטיסטי 

ראו בקישור הזה כללי רישום לסוגי מסמכים נוספים באתר אינטרנט:

 • דוחות של ארגונים פרטיים
 • דוחות של ארגונים ממשלתיים בהם המחבר הוא הארגון
 • דוחות של ועדות
 • מידע סטטיסטי
 • נתוני מחקר

אתר אינטרט שלם

 • אין לרשום ברשימת המקורות בסוף העבודה
 • יש לרשום בגוף הטקסט את ה-URL.

בגוף העבודה

… אתר הדיסלקטיים בישראל מתאר את חווית האדם הדיסלקטי http://www.dyslexia-il.co.il
וכאן ממשיך הטקסט של העבודה…

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל     askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)